ROCZNICA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH I POWSTANIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Odsłony: 2969

Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową, a komitetem strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian w 1989 roku: obalenia komunizmu i końca systemu pojałtańskiego. W ubiegły piątek minęło 38 lat od tych wydarzeń.  

Pierwsze strajki latem 1980 roku były reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin, wprowadzone przez ówczesną ekipę rządzącą Edwarda Gierka. "Nieuzasadnione przerwy w pracy" - jak nazywała strajki partyjna propaganda i pisały ówczesne gazety - zaczęły się w początkach lipca, m.in. w WSK PZL-Mielec, Zakładach Metalurgicznych POMET w Poznaniu i Przedsiębiorstwie Transbud w Tarnobrzegu. 16 lipca wybuchły strajki w Lublinie; oprócz żądań ekonomicznych po raz pierwszy pojawił się postulat nowych wyborów do oficjalnych związków zawodowych. Strajki te kończyły się obietnicami podwyżek płac.

W lipcu strajkowało ok. 80 tys. osób w 177 zakładach pracy. Strajki miały tak ogromny zasięg, że władze pomimo wprowadzanych represji nie były w stanie stłumić ich siłą i podjęły rokowania w Szczecinie i Gdańsku.

Zawarte w sierpniu i we wrześniu 1980 roku w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu - Zdroju i Hucie Katowice porozumienia otworzyły drogę do powstania NSZZ "Solidarność". 

Pierwszy punkt słynnych 21 postulatów brzmiał: "Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych".

Co roku data 31 sierpnia jest okazją do przypomnienia tych wydarzeń i ich znaczenia dla upadku komunizmu w Polsce. W 38. rocznicę Porozumień Sierpniowych przemyska "Solidarność" zaprosiła działaczy Regionu Ziemia Przemyska, a także licznych gości na obchody odbywające się w Kościele Św. Trójcy oraz przy tablicy znajdującej się na Kamiennym Moście.

W imieniu posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza głos zabrał asystent Arkadiusz Mazur, który nakreślił wprowadzone przez obecny Rząd zmiany w zakresie praw pracowniczych, mówiąc m.in. o: 

  • Podwyższeniu kwoty minimalnego wynagrodzenia; 
  • Zakazie handlu w niedziele;


W obchodach obok Zarządu oraz działaczy Regionu Ziemia Przemyska z Przewodniczącym Szymonem Wawrzyszko na czele, udział wzięli m.in.: Wicemarszałek Podkarpacki Piotr Pilch, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma z Zastępcami Grzegorzem Hayderem i Januszem Hamryszczakiem, Sekretarz Miasta Dariusz Łapa, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Łoziński i Janusz Zapotocki, Radni Rady Miejskiej oraz Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. Odczytane zostały listy skierowane do uczestników przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i Posła na Sejm RP Annę Schmidt – Rodziewicz. 

Fot. Witold Wołczyk


  • porozumienia_10
  • porozumienia_11
  • porozumienia_14
  • porozumienia_p_1
  • porozumienia_p_2
  • porozumienia_p_3
  • porozumienia_p_5

Simple Image Gallery Extended