Praca, nie obietnice

W Regionie

WSPÓLNE POSIEDZENIE RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO ORAZ RADY GMINY BIRCZA

Odsłony: 1516

W dniu 21 września br. miało miejsce wspólne posiedzenie Rady Powiatu Przemyskiego oraz Rady Gminy Bircza. Najważniejszym punktem tej sesji było przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie utworzenia Turnickiego Parku Narodowego oraz Rezerwatu „Reliktowa Puszcza Karpacka”. 

Inicjatywa utworzenia Turnickiego Parku Narodowego pojawiła się po raz pierwszy kilka lat temu. Koncepcja znalazła aprobujący stosunek u przedstawicieli środowiska naukowego m.in. prof. J. Pióreckiego.  Pozytywną opinię wydała także Państwowa Ochrona Rady Przyrody w 1994 r. oraz Rada Ekologiczna przy Prezydencie Lechu Wałęsie. Pomimo epizodycznego wyrażenia poparcia w 2000 r. przez Ministra Środowiska Antoniego Tokarczuka z powodu braku środków  w budżecie państwa nie utworzono go. W ciągu kolejnych lat nie wydawano rozporządzeń Rady Ministrów o utworzeniu Turnickiego Parku Narodowego. 

Zaproszenie na sesję otrzymał poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który za pośrednictwem swojego asystenta Arkadiusza Mazura  wyraził stanowisko w przedmiotowej sprawie: „Będąc posłem Ziemi Przemyskiej uważam, że utworzenie dodatkowych form ochrony przyrody w powiecie przemyskim i generalnie w woj. podkarpackim nie jest właściwym rozwiązaniem. Przemawia za tym fakt, iż zwłaszcza południowo – wschodnie części naszego regionu charakteryzuje niski stopień uprzemysłowienia i słaba aktywizacja społeczna mieszkańców spowodowana niemożnością znalezienia pracy. Inwestorzy z samego założenia szukają lokalizacji, która nie będzie obwarowana ograniczeniami inwestycyjnymi i koniecznością zastosowania kosztownych środków kompensacyjnych.  Jako zwolennik rozwoju gospodarczego, co prawda z zastosowaniem konstytucyjnej zasady „zrównoważonego rozwoju” występowałem do Ministra Środowiska w sprawie mieszkańców obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001, którzy nie mogą powziąć inwestycji budowlanych ze względu na ograniczenia środowiskowe. Sprawa ta, była nawet przedmiotem publikacji naukowej mojego asystenta Arkadiusza Mazura. Wracając do meritum, jednocześnie cytując prof. J. Ciechanowicz – Mclean obecna różnorodność biologiczna, w tym przypadku okolic Birczy jest efektem nierównomiernej industrializacji i urbanizacji oraz zachowania na znacznych obszarach ekstensywnych kompleksów leśnych. Pozostaje w sposób kategoryczny zauważyć, że proponowane rozwiązanie prawne nie jest dostosowane do potrzeb gospodarczych i społecznych umotywowanych rozwojem tegoż obszaru”.
     

Arkadiusz Mazur dodał, iż ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody daje podstawy, by utworzyć omawiane formy ochrony przyrody, niezależnie od  faktu, że organy administracji publicznej podejmą decyzje niepożądane społecznie. Niemniej jednak, Ministerstwo Środowiska, z uwagi na dobrze rozwiniętą strukturę form ochrony przyrody w Polsce nie wyraża zainteresowania utworzeniem Turnickiego Parku Narodowego obejmującego obszar Gminy Bircza. 

Dodatkowo swoje prezentacje na temat prowadzonej gospodarki leśnej przedstawili pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Nadleśnictwa Bircza.

Wśród obecnych byli także: Jan Pączek Starosta Powiatu Przemyskiego, Grzegorz Gągola Wójt Gminy Bircza oraz Wiesław Bembenek Wójt Gminy Dubiecko, działacze społeczni i mieszkańcy. 

  • 2018_09_21a
  • 2018_09_21b
  • 42438037_457804804625400_6454412483753934848_n-1
  • DSC_0541
  • DSC_0594

Simple Image Gallery Extended