Praca, nie obietnice

W Regionie

"Z DUMĄ O POLSCE" - KONKURS PATRIOTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W GROCHOWCACH

Odsłony: 1624

W dniu 26 września br. poseł na Sejm RP odwiedził Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w Grochowcach, która zorganizowała I edycję konkursu patriotycznego obejmującego trzy kategorie tematyczne: historyczną, literacką i plastyczną. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum z terenu gminy Przemyśl.

Zakreślono następujące cele konkursu: 

 • Krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego,
 • Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty,
 • Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez różnorodne formy aktywności,
 • Rozwijanie wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość,
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.


Parlamentarzysta zasponsorował nagrodę specjalną dla zwycięzcy konkursu historycznego - Michała Poznańskiego, ucznia III klasy gimnazjum. Poseł w swoim przemówieniu docenił Panią Dyrektor Urszulę Broszko oraz nauczycieli przygotowujących program artystyczny bogaty w treści patriotyczne. Pogratulował zwycięzcom, a laureatowi konkursu historycznego życzył rozpoczęcia kariery prawniczej. Jako ciekawostkę, należy wskazać, iż przed wydarzeniem poseł zagrał tenisowy mecz z jednym z uczniów, łamiąc tym samym niektóre stereotypy odnoszące się do osób sprawujących mandat poselski. 

Natomiast Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk nakreślił wkład Polski w rozwój europejskiej cywilizacji zaznaczając, że to nikt inny jak król Polski Bolesław Chrobry uczestniczył w rokowaniach z Ottonem III , dotyczących przywrócenia Cesarstwa Rzymskiego.

Ponadto Polska w czasach największej świetności była państwem wielonarodowym. Za przykład niech posłuży Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyli państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Na apelu artystycznym oraz wręczeniu nagród, byli obecni także: Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego Maria Jakubowska, Radni Gminy Przemyśl: Stanisław Pacuła oraz Jan Smyk, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, rodzice i uczniowie.  

 • IMG_2839
 • IMG_2843
 • IMG_2853
 • IMG_2855
 • IMG_2858
 • IMG_2863
 • IMG_2866
 • IMG_2872
 • IMG_2875
 • IMG_2877
 • IMG_2879

Simple Image Gallery Extended