Praca, nie obietnice

W Regionie

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 3114

10 października 2018 r. nowy rok akademicki 2018/2019 zainaugurowali studenci oraz kadra naukowa Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Bazylice Archikatedralnej, której przewodniczył Metropolita Przemyski, arcybiskup Adam Szal. 

Dalszy ciąg uroczystości inauguracyjnych miał miejsce w siedzibie PWSW, gdzie przybyłych powitał rektor uczelni, dr Paweł Trefler. W swoim wystąpieniu podsumował on główne wydarzenia i inicjatywy minionego roku oraz przedstawił  główne cele i działania uczelni w rozpoczynającym się roku akademickim. Zamierzeniem  szkoły jest stworzenie placówki odpowiadającej wymaganiom studentów oraz kształcącej praktycznie, przy jednoczesnym wysokim rozwoju naukowym. 

Bardzo ważnym punktem wydarzenia był akt immatrykulacji, do której przystąpili przedstawiciele studentów  I roku z wszystkich kierunków. Aktu tego dokonali rektor PWSW oraz prorektor dr Sławomir Solecki.

W uroczystościach inauguracyjnych wziął udział poseł Andrzej Matusiewicz, który w swoim wystąpieniu podkreślił, iż przemyska uczelnia stanowi ważny ośrodek akademicki w naszym województwie,  jest przykładem dbałości o wysoki poziom kształcenia studentów, a dzięki ofercie otwartej na potrzeby współczesności, absolwenci mają doskonałe przygotowanie do tego, aby w przyszłości odnieść sukces zawodowy. Pogratulował władzom uczelni utworzenia nowego kierunku – Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów, którego partnerem jest przemyska firma INGLOT Cosmetics. Parlamentarzysta na ręce Rektora uczelni złożył serdeczne życzenia sukcesów i satysfakcji z działalności edukacyjnej, zawodowych osiągnięć, a także pomyślności we wszystkich zamierzeniach i działaniach. 

Parlamentarzysta nawiązał także do obowiązującej od 1 października 2018 r. nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – tzw. Konstytucji dla Nauki, która wprowadziła wiele zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Celem reformy jest stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jej główne założenia to m.in.: nowy model skutecznego zarządzania uczelniami, zwiększenie finansów na naukę i szkolnictwo wyższe, zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, zmiana modelu kształcenia doktorów, nowe ścieżki kariery akademickiej, łączenie potencjału dyscyplin naukowych.

List od Wicepremiera Jarosława Gowina z okazji inauguracji roku akademickiego odczytał asystent społeczny Tomasz Legeny.

Na zakończenie uroczystości chór z Państwowej Szkoły Muzycznej w Przemyślu pod dyrekcją Andrzeja Gurana zaprezentował polskie pieśni patriotyczne. 

Wykład inauguracyjny „Drogi do Niepodległej” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w poprzednich latach był również wykładowcą w PWSW.

W inauguracji udział wzięli: poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Konsul RP we Lwowie Rafał Wolski, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, Starosta Przemyski Jan Pączek, przedstawiciele innych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w województwie podkarpackim oraz przedstawiciele służb mundurowych. 


 • 5bbde4fd47930_osize933x0q70h0e94aa
 • P1200965
 • P1200973
 • P1200975
 • P1200977
 • P1200984
 • P1200985
 • P1200987
 • P1200990
 • P1200993
 • P1200996
 • P1200998

Simple Image Gallery Extended