KONFERENCJA POŚWIĘCONA FUNKCJONOWANIU OSP W PRZEMYŚLU

Odsłony: 3131

W dniu 12 października odbyła się konferencja w auli Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej z udziałem Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Daniela Dryniaka oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Adama Sosnowskiego. Byli także obecni posłowie Joanna Schmidt – Rodziewicz oraz Andrzej Matusiewicz.

Spotkanie dotyczyło finansowania przez rząd Prawa i Sprawiedliwości funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu przemyskiego. Wbrew zmanipulowanym informacjom przekazywanym przez Zarząd Powiatowy OSP nastąpił znaczący wzrost środków finansowych przekazywanych na potrzeby tejże formacji. 

Poseł Andrzej Matusiewicz w swoim wystąpieniu wskazał „Z przykrością to powiem, że  Zarząd Główny OSP podtrzymuje insynuacje niektórych posłów opozycyjnych, iż zabiera się środki ochotniczym strażom pożarnym. Dodatkowo Zarząd nie zaprasza na Święto Strażaków do Kalwarii Pacławskiej członków Parlamentarnego Zespołu Strażaków, co nie powinno mieć miejsca. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa powinna być ponad podziałami partyjnymi i też nie uzurpujemy sobie prawa do zawłaszczania OSP. Chcemy tylko pomóc, bo wiemy jakie potrzeby są w tych jednostkach objętych KSRG oraz tych nieobjętych, zwłaszcza w tych terenach przygranicznych to bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest kwestią priorytetową”. 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości doceniając strażaków ochotników, którzy jako pierwsi ruszają na ratunek zagrożonego życia i mienia, wzmacnia  jednostki poprzez przekazanie 500 mln zł na zakup łodzi ratowniczych i wozów bojowych z ustawy modernizacyjnej oraz 100 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości i Pomocy Postpenitencjarnej. 

Finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych następuje z:
1) Budżetu Państwa; 
2) Budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego;
3) Dochodów instytucji ubezpieczeniowych ubezpieczających osoby prawne i fizyczne;
4) Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

W prelekcję wsłuchiwali się Prezesi i Naczelnicy OSP z powiatu przemyskiego.  


  • IMG_3374
  • IMG_3376
  • IMG_3378
  • IMG_3382
  • IMG_3384
  • IMG_3387
  • IMG_3390
  • IMG_3393
  • IMG_3396

Simple Image Gallery Extended