Praca, nie obietnice

W Regionie

I SESJA NOWEJ RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

Odsłony: 2945

W dniu 20 listopada br. o godz. 10 odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Przemyskiego, która została zwołana Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu. Wcześniej zostały wręczone zaświadczenia o wyborze na Radnego Powiatu Przemyskiego kadencji 2018 – 2023.

W trakcie sesji Ryszard Adamski który w tajnym głosowaniu uzyskał 10 głosów został wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu. Identycznym wynikiem zakończyły się wybory na Wiceprzewodniczącego Rady, którym został Władysław Maciupa. 

W dalszej części radni przystąpili do głosowania nad Starostą, Wicestarostą i Członkami Zarządu. Zostali nimi:

1) Starosta – Jan Pączek
2) Wicestarosta – Marek Kudła
3) Członek Zarządu – Zbigniew Blecharczyk
4) Członek Zarządu – Ryszard Gołębiowski
5) Członek Zarządu – Jan Semków

Na pierwszej sesji zawiązał się Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w skład, którego weszli: Bożena Ryczan – Przewodnicząca, Krzysztof Kołodziejczyk, Jan Janusz, Kazimierz Kapłon, Artur Olszański, Alina Cielecka – Huk, Piotr Pękalski, Krystyna Raba – Opacka oraz Arkadiusz Mazur.

Należy dodać, że od początku tej kadencji wszystkie sesje na szczeblu gminnym i powiatowym są nagrywane i transmitowane na żywo.   

  • 5bf44476a67a0_p
  • Screenshot-MAGIX-Video-deluxe-18-11-21_00-04-20-900x450

Simple Image Gallery Extended