Praca, nie obietnice

W Regionie

70 - LECIE OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 3 W PRZEMYŚLU

Odsłony: 4338

W dniu 4 grudnia br. w Sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu miały miejsce uroczyste obchody 70 – lecia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego. Zaproszenie na wydarzenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który z uwagi na prace w Komisjach Sejmowych nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu. 

W Jego imieniu okolicznościowy adres odczytał asystent Arkadiusz Mazur, będący również Radnym Powiatu Przemyskiego. Parlamentarzysta w przekazanym liście podkreślił:

Niejednokrotnie rozmawiamy na temat człowieczeństwa, a zwłaszcza jego istoty. Bardzo często podejmując się różnych działań pragniemy urzeczywistnić cechy pożądane przez otaczające nas osoby wymagające empatii i poświęcenia. Działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 wpisuje się w przytoczony nurt poprzez wykorzystywanie wieloletniego doświadczenia, dążenia do unowocześnienia i otwarcia na nowości dydaktyczne. Tym samym staje się miejscem życzliwym i serdecznym dla młodzieży niepełnosprawnej. 

Wieloaspektowa płaszczyzna aktywności wymaga od kadry zarządzającej oraz wychowawców ciągłej mobilizacji oraz poszukiwania rozwiązań determinujących  rozwój Ośrodka. Najważniejsze jest jednak to, aby podopieczni czuli komfort wsparcia, cierpliwości i wyrozumiałości. Bez włożenia pierwiastka miłości w codzienną pracę nie byłoby możliwe wieloletnie funkcjonowanie tej Instytucji”.

Początki ośrodka sięgają 1947 roku. Wówczas powstał Dom Opieki dla Dziewcząt. W kolejnych latach zmieniał się charakter ośrodka, chociaż przedmiot działalności w dalszym ciągu obejmował pracę z osobami niepełnosprawnymi. 

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku przynosiły dalsze zmiany w kierunkach edukacji, wynikające z zapotrzebowania na rynku pracy, zwiększonego napływu młodzieży męskiej oraz rodzaju schorzeń przyjmowanych osób niepełnosprawnych. Priorytetem stało się prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W jednym miejscu skupiono szkołę, internat, opiekę lekarską, pomoc psychologiczną i socjalną, usprawnienie fizyczne w oparciu o rozbudowaną bazę rehabilitacyjną. Z dniem 1 stycznia 2000 r. nastąpiło przekształcenie Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3. Równolegle w Ośrodku zaczął funkcjonować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży.  

Oprócz wystąpień zaproszonych gości, wszyscy zebrani mogli wsłuchać się prezentowane występy satyryczno – liryczne przygotowane przez uczniów. Trzeba przyznać profesjonalne podejście występujących.

Byli również obecni: Wojciech Bakun Prezydent Miasta Przemyśla, Radni Rady Miejskiej w Przemyślu: Małgorzata Gazdowicz, Andrzej Berestecki 
oraz Andrzej Zapałowski, Maciej Szymański Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON, Przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków, Dyrektorzy Przemyskich placówek oświatowych,  i wielu innych zaproszonych gości. 

Autor zdjęć: Agata Czereba – Urząd Miejski w Przemyślu 

  • 0
  • 01
  • 02
  • 03
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Simple Image Gallery Extended