Praca, nie obietnice

W Regionie

III SESJA RADY GMINY KRZYWCZA

Odsłony: 4105

W dniu 7 grudnia br. odbyła się III Sesja Rady Gminy Krzywcza. Zaproszenie na posiedzenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, którego z powodu niemożności osobistego uczestnictwa reprezentował asystent i jednocześnie Radny Powiatu Przemyskiego Arkadiusz Mazur.  

Obecny przedstawiciel pogratulował Wójtowi i Radnym wyników wyborczych pozwalających na uzyskanie mandatu. Ponadto zasygnalizował, że w wyniku przedstawionych przez Wójta postulatów parlamentarzysta skierował pismo do Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Rzeszowie w sprawie budowy chodnika przy Drodze Wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Domaradz na odcinku w Babicach. 

Ponadto przytoczył terminy odnoszące się do procedury rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich i otrzymania środków, a mianowicie: Zgodnie z art. 34 ust. 6 "Koła gospodyń wiejskich, które w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy nie wystąpią z wnioskiem o dokonanie wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, działają na podstawie przepisów dotychczasowych". Zachęcił do złożenia wniosku, w możliwie najszybszym terminie, za czym przewidziana uproszczona procedura rejestracji, możliwości finansowania działalności i realizacji szeroko określonych celów. W myśl art. 35 ust. 1 "w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy koło gospodyń wiejskich może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań". Wymagane jest złożenie wniosku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na zakończenie zaprosił na zajęcia sportowe organizowane przez Klub Sportowy „FALA” Bachórzec, który od początku grudnia jest członkiem Polskiego Związku Kickboxingu – organizacji uznawanej przez Ministerstwo Sportu. 

Na sesji podjęto uchwały m.in.: w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krzywcza oraz ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. 

  • 4
  • krzywcza2018

Simple Image Gallery Extended