POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLCZNICZEJ

Odsłony: 3725

W dniu 11 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.  Na to spotkanie zaproszenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który z uwagi na posiedzenie zamknięte Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. nie mógł osobiście w nim uczestniczyć. 

Parlamentarzystę reprezentował  asystent Arkadiusz Mazur, który odniósł się do głównego przedmiotu spotkania, a mianowicie skarg na działania Kół Łowieckich działających w obrębie Powiatu Przemyskiego, które wsłuchiwał się przedstawiciel Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego  kol. Tomasz Makarowski.

 Asystent zaznaczył dużą liczbę na skarg na Koło Łowieckie PONOWA, bagatelizujące interesy rolników oraz konieczność złożenia wniosku o wypowiedzenie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego w przypadku, gdy nie poprawi się procedura szacowania.

Dodatkowo odniósł się do obaw łowczych i rolników, w związku z prawdopodobnym utworzeniem rezerwatu przyrody na terenie Gminy Bircza. Z ustawy o ochronie przyrody wynika wprost, że na terenie rezerwatu przyrody obowiązują zakazy m.in. polowania oraz prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony przyrody. Rzecz nie dotyczy obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Na posiedzeniu byli obecni: Mariusz Grzęda Dyrektor Biura Powiatowego ARMiR, Witold Szumełda Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Przemyślu, Stanisław Bartman – Prezes PIR,  Józef Fal – wiceprezes PIR, Marian Szczepański – Członek Zarządu PIR oraz Arkadiusz Bęben – Dyrektor Biura PIR.