BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU W PRZEMYŚLU

Odsłony: 4715

20 grudnia 2018 r. do Przemyśla dotarło Światło Pokoju z Betlejem. Przemyscy harcerze, tak jak skauci z różnych, nawet najbardziej odległych zakątków świata przekazali je mieszkańcom swojego miasta. Betlejemskie światełko jest symbolem miłości, pokoju, dobra oraz wzajemnego zrozumienia i pojednania. 

Z płomienia zamkniętego w harcerskiej lampce Sekretarz Miasta Przemyśla Dariusz Łapa wraz z Komendantem Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej Mariuszem Lato rozpalili ognisko, z którego każdy mógł odpalić i zabrać do domu Światło Pokoju. Sekretarz Miasta w imieniu władz samorządowych Przemyśla złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczestnikom uroczystości oraz wszystkim mieszkańcom miasta. 

Błogosławieństwa opłatków dokonał kapelan harcerzy ks. prał Stanisław Czenczek, a po krótkiej modlitwie nastąpił czas życzeń i dzielenia się opłatkiem.

W tym szczególnym spotkaniu przy szopce stojącej w samym sercu miasta udział wzięli posłowie na Sejm: Andrzej Matusiewicz oraz Marek Rząsa, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Przemyślu: Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz Ryszard Cząstka, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Ewa Sawicka wraz z radnymi, Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, mieszkańcy miasta. 

Poseł Andrzej Matusiewicz w swoim wystąpieniu nawiązał do historii Betlejemskiego Światełka Pokoju.  Akcję tę zapoczątkowała w 1986 austriacka telewizja i radio publiczne, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Obecnie, dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. W Polsce akcję od 1991 prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. 

Parlamentarzysta złożył również wszystkim zabranym serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

 • IMG_3919
 • IMG_3923
 • IMG_3929
 • IMG_3931
 • IMG_3932
 • IMG_3934
 • IMG_3937
 • IMG_3941
 • IMG_3943
 • IMG_3948
 • IMG_3950

Simple Image Gallery Extended