SPOTKANIE OPŁATKOWE PRZEMYSKICH SYBIRAKÓW

Odsłony: 2934

W dniu 13 stycznia br. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w spotkaniu opłatkowym przemyskich Sybiraków poprzedzonym uroczystą Mszą Św. odprawioną w kościele pw. św. Trójcy w Przemyślu, której przewodniczył duszpasterz przemyskiego Oddziału ks. Prałat Jan Mazurek. 

Na spotkaniu, w trakcie przemówienia parlamentarzysta zadeklarował poparcie dla Prezydenckiego projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przedmiotem procedowanej ustawy jest świadczenie pieniężne przysługujące osobie, która uzyskała decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą okres przebywania  m.in. w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR. Przewidziane świadczenie ma mieć charakter jednorazowy, w wysokości 200 zł za każdy pełny miesiąc okresu podlegania w latach 1939 – 1956 represjom. Wysokość świadczenia pieniężnego nie może być niższa niż 2400 zł.  W celu uzyskania świadczenia zainteresowany zostanie zobowiązany do złożenia wniosku we właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

W trakcie wystąpienia w Sejmie, dnia 6 grudnia 2018 r. Poseł podkreślił zasadność podwyższenia wysokości świadczenia do 400 zł za jeden miesiąc deportacji.

W spotkaniu uczestniczyli Wicewojewoda podkarpacki Pani Lucyna Podhalicz, Wicestarosta Przemyski Pan Marek Kudła, Sekretarz Gminy Orły i Radny Powiatu Przemyskiego Jan Janusz z małżonką, Radni Rady Miejskiej w Przemyślu profesor Andrzej Zapałowski i Mirosław Majkowski, Pan Robert Gawlik Pełnomocnik Prezydenta Miasta, ks. Prałat Jan Mazurek, Pani Teresa Paryna, Pan Tadeusz Szczerbaty. Były również obecne: Prezes Oddziału Przemyskiego Związku Sybiraków Pani Stanisława Żak oraz Pani Krystyna Zwierkowska pełniąca wcześniej obowiązki Prezesa Związku Sybiraków III RP – Oddział w Przemyślu. 

  • 49274274_374471503286957_3610502315364057088_o
  • 49763004_374471786620262_3684772199811514368_o
  • 49776294_374472079953566_9000273207659331584_o
  • 49776641_374471466620294_295447175339442176_o
  • 49805557_374471596620281_319271818491854848_o
  • 49838098_374471569953617_4312593953451933696_o
  • 49900118_374471779953596_5206140360123744256_o
  • 49948955_374471579953616_9079470390257909760_o
  • 50018960_374471923286915_5025169898767122432_o
  • 50023892_374471483286959_8953360246252765184_n

Simple Image Gallery Extended