Praca, nie obietnice

W Regionie

KONFERENCJA "POLACY NA WSCHODZIE" POD PATRONATEM MARSZAŁKA SEJMU RP

Odsłony: 2922

W dniu 27 stycznia br. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja „Polacy na wschodzie”, którą honorowym patronatem objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.     

Konferencję poprzedziła Msza św. w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Spotkanie wystąpieniem otworzył Marszałek Sejmu, który podkreślił: Od początków polskiej państwowości Kresy stanowiły o sile politycznej i tożsamości Rzeczypospolitej. Ponadto dodał:  Wiemy, że sto lat temu proces kształtowania granic był trudny i skomplikowany. I jak 20 lat później, po II wojnie światowej, miliony naszych rodaków zostało za wschodnią granicą. Od tej pory szukamy recepty, aby wzmocnić te więzi, utrzymać i ratować co się da.

Sympozjum zostało podzielone na trzy bloki tematyczne, a mianowicie:

 • Sowieckie deportacje znad Sanu w 1940 r. – Problematykę zreferował Tomasz Bereza z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie;
 • Kontakty oraz pomoc po 1989 r. Polakom zamieszkującym tereny dawnego ZSRR – Prelekcję wygłosił Jan Jarosz Dyrektor Muzeum Narodowego w Przemyślu;
 • Polityka Państwa Polskiego wobec Polaków na byłych kresach Rzeczypospolitej – Zagadnienie omówiła Maria Koc Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej;


Należy wskazać, iż wydarzenie służyło również upamiętnieniu Zbigniewa Kuchcińskiego ojca Marszałka Sejmu, jednego z członków założycieli Stowarzyszenia Pamięci Orląt Przemyskich, które powstało w styczniu 1989 r. oraz od marca 1989 r. członka założyciela Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Od połowy 1989 r. pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa. Organizował pomoc dla Polaków na Wschodzie, dary z żywności, zbiórki na zakup zniczy na mogiły polskich bohaterów na cmentarz Orląt, obrońców Lwowa. Zainicjował wymianę młodzieży między lwowskimi szkołami z polskim językiem nauczania.

Był bardzo aktywnym prezesem. Starał się pielęgnować i chronić przed zapomnieniem dorobek historyczny, kulturowy i naukowy Kresów, a Towarzystwo przemyskie było drugim po wrocławskim tak prężnie działającym. Na spotkania przychodziły setki Kresowiaków. Zmarł 17 marca 1994 roku w Przemyślu.

W konferencji wzięli udział posłowie: Joanna Schmidt – Rodziewicz, Krystyna Wróblewska, Andrzej Matusiewicz, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, wiceprzewodnicząca sejmiku województwa podkarpackiego Teresa Pamuła, działacz solidarnościowy, radny sejmiku województwa podkarpackiego w kadencji 1998 – 2002 Marek Kamiński, Bogusław Zaleszczyk w 2018 r. pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu, były Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak i wielu innych zaproszonych gości. 

 • LB1_1165
 • LB1_1180
 • LB1_1200
 • LB1_1257
 • LB1_1311
 • LB1_1328
 • LB1_1457
 • LB1_1536
 • LB1_1603
 • LB1_1643
 • LB1_1650
 • LB1_1700
 • LB1_1717
 • LB1_1784

Simple Image Gallery Extended