W Regionie

OTWARCIE PRZYWRÓCONEGO REJONU ENERGETYCZNEGO W PRZEMYŚLU

Odsłony: 2719

W dniu 18 lutego br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w otwarciu przywróconego Rejonu Energetycznego w Przemyślu. 

Zarząd Spółki Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja SA, w dniu 15 stycznia 2019 r. podjął uchwałę o przywróceniu Rejonu Energetycznego  Przemyśl oraz Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego w Przemyślu.

Na decyzję zarządu PGE Dystrybucja o utworzeniu Rejonu Energetycznego Przemyśl w miejsce dotychczasowego Posterunku Energetycznego wpłynęła przeprowadzona szczegółowa analiza biznesowa, która wykazała potrzebę zmiany struktury przemyskiej jednostki.

Teren działania dotychczasowego Posterunku Energetycznego charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju gospodarczego i wyjątkową specyfiką ułożenia sieci, wynikającą między innymi z uwarunkowań terenowych. Już dziś działa tutaj kilka dużych przedsiębiorstw i kilkanaście firm średniej wielkości. W ostatnim czasie energetycy z Oddziału Zamość PGE Dystrybucja otrzymali oficjalne zapytania od kilku dużych firm z samego Przemyśla i okolic o możliwość świadczenia usług dystrybucyjnych na poziomie od 5 do 40 MW.

Odtworzenie zlikwidowanego w czasach rządów koalicji PO-PSL Rejonu Energetycznego w Przemyślu wymagało zaangażowania wielu osób, w tym samych pracowników Posterunku, których determinacja wpływała na aktywność parlamentarzystów, jak też samorządowców. 

Duże starania czynił mec. Andrzej Matusiewicz, który jeszcze w kadencji 2011 – 2015, w czasie gdy był senatorem kierował interpelacje negując zasadność podejmowanych decyzji. W obecnej kadencji również przejawiał zainteresowanie w przedmiotowej sprawie, wyrażające się w wystosowaniu kolejnych interpelacji do Ministra Energii. W swoich wystąpieniach podkreślał, że formalne przywrócenie Rejonu Energetycznego uzasadnia:

 • Bliskość struktury decyzyjnej, pozwalającej odbiorcom energii elektrycznej i kontrahentom na łatwe i szybkie załatwienie spraw;
 • Szybkość usuwania przerw w dostawie energii elektrycznej na odległym terenie (zwłaszcza odbiorców w taryfach C i B);
 • Zmniejszenie odległości od centrum decyzyjnego dla odbiorców i kontrahentów, zwłaszcza z gmin Fredropol, Bircza, Dubiecko i Dynów, ale także 65 tys. mieszkańców Przemyśla;
 • Likwidacja kosztów dla PGE, związanych z wyjazdami i delegacjami do Jarosławia ( narady, szkolenia);
 • Zwiększenie liczby miejsc pracy;


Na uwagę zasługują także działania Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Wicewojewody Podkarpackiego Lucyny Podhalicz, a wcześniej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przemyślu, Prezydenta Miasta Przemyśla w latach 2002 - 2018 - Roberta Chomy, dyrektora PGE Obrót SA Oddziału z siedzibą w Zamościu Grzegorza Pietruszy oraz Marka Zięby pracownika Rejonu. 

Na dzisiejszym spotkaniu oprócz ww. byli obecni: Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Mariusz Król, jednocześnie reprezentujący Marszałka Sejmu RP, dyrektor PGE Dystrybucja SA Oddziału z siedzibą w Zamościu Daniel Olborski i wielu innych zaproszonych gości.  

 • IMG_4004
 • IMG_4007
 • IMG_4010
 • IMG_4012
 • IMG_4015
 • IMG_4017
 • IMG_4019
 • IMG_4022
 • IMG_4024
 • IMG_4029
 • IMG_4031
 • IMG_4033

Simple Image Gallery Extended