W Regionie

76 ROCZNICA PACYFIKACJI KASZYC

Odsłony: 2524

W dniu 7 marca br. w Kaszycach odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 76 lat. W marcową niedzielę do wsi wszedł kilkuosobowy oddział niemieckich żołnierzy, którzy z zemsty za domniemaną pomoc udzielaną polskim partyzantom, podjęli decyzję o wymordowaniu ludności cywilnej, w tym dzieci, kobiet i starców. Szacunkowe liczby mówią o 136 – 150 ofiarach.

Niemniej społeczność lokalna jest zgodna, iż atak ten był działaniem wymierzonym w towarzyszące mieszkańcom Kaszyc poczucie polskości i godności. Niemiecki okupant, systematycznie dążył do  złamania ducha polskiego narodu.  

Wydarzenie poprzedziła uroczysta msza św. połączona z programem artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej im. płk Czesława Mączyńskiego. Następnie przed mogiłą pomordowanych delegacje złożyły wieńce. 

Poseł na Sejm RP, który z powodów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu, skierował na ręce Jana Cyrana Sołtysa wsi Kaszyce okolicznościowy adres. W imieniu posła list odczytał Arkadiusz Mazur asystent, a zarazem Radny Rady Powiatu Przemyskiego. 

Parlamentarzysta wskazał w nim:

Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, jednak jesteśmy świadomi tego, że ktoś wiele lat temu zapłacił za naszą wolność życie.  Mamy prawo i obowiązek w przekonaniu prawdy, manifestować potępienie dla czynów oprawców, którzy byli pozbawieni honoru i człowieczeństwa”. 

Na uwagę zasługuje żywa pamięć o zamordowanych, poniesiona przez nich najcenniejsza ofiara sprawia, że Państwo pamiętacie i chcecie, aby na stałe zostali zapisani na kartach historii”.  


Udział wzięli: Sekretarz Powiatu Przemyskiego Jerzy Góralewicz,  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Janusz Hołyszko, Wójt Gminy Orły Bogusław Słabicki, Sekretarz Gminy Orły oraz Radny Rady Powiatu Przemyskiego Jan Janusz, Przewodnicząca Rady Gminy Orły Małgorzata Hawro, członkowie rady sołeckiej wsi Kaszyce, lokalni działacze sportowi oraz mieszkańcy Kaszyc.  
    

  • P1200900

Simple Image Gallery Extended