OTWARCIE ODDZIAŁU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ I PODODDZIAŁU KARDIOLOGII INWAZYJNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

Odsłony: 3264

W dniu 5 kwietnia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w otwarciu Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Pododdziału Kardiologii Inwazyjnej z nowoczesną pracownią Hemodynamiki i Angiologii w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

W ramach projektu „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” doposażono również Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Poradni Kardiologicznej.  
     
Projekt był współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, a także z budżetu Województwa Podkarpackiego i budżetu państwa. Obejmował przebudowę pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń, w których pierwotnie funkcjonował Oddział Dermatologiczny. W ramach dofinansowania szpital został również doposażony w sprzęt i aparaturę medyczną. 

Parlamentarzysta w swoim przemówieniu wskazał: „Dzięki doktor Alicji Pietruszka – Zasadnej i jej kontaktom z prof. Antonim Dziatkowiakiem była możliwość kształcenia młodych lekarzy kardiologów, którzy po stażu zostawali i robili kolejne stopnie specjalizacji. To było dalej kontynuowane, później kardiologia inwazyjna i wreszcie kardiologia rehabilitacyjna, a więc dla pacjentów w toku, czyli takich ja jestem, który tutaj byłem leczony i muszę powiedzieć, że skutecznie. Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim Państwu, na czele z Panami Dyrektorami – Piotrem Ciompą, Markiem Zasadnym, z całą ekipą Pana Ordynatora Marka Pawłuckiego, ale również z Panem doktorem Piotrem Marciniakiem ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Chciałbym podziękować również całemu personelowi.”  

Do zgromadzonych gości zwrócił się także Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl:
- Dziś mówimy o zakończeniu wielkiej inwestycji dla mieszkańców Podkarpacia, Przemyśla, powiatu i regionu przemyskiego. Jest to wielkie poczucie bezpieczeństwa, że możemy w przypadkach, kiedy nas spotka nagła przyczyna, tutaj być leczeni na wysokim poziomie i nie musimy się udawać do innych ośrodków. Musimy tu w tym miejscu jednoznacznie zadeklarować, że nie jest to ostatnia inwestycja w tym szpitalu.

Poświęcenia nowo powstałego oddziału dokonał Jego Ekscelencja Ks. abp Metropolita Przemyski Adam Szal. 

W wydarzeniu również uczestniczyli : poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Radna Województwa Podkarpackiego Dorota Łukaszyk, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun wraz z Zastępcą Bogusławem Świeżym, Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek i wielu innych zaproszonych gości.

Należy również wspomnieć o obecności prekursorki przemyskiej kardiologii Pani Alicji Pietruszka - Zasadnej, która swoim zaangażowaniem przyczyniła się do rozwoju przywołanej dziedziny w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.   

  • 56368756_392121281623443_8098338704088629248_n
  • 56629352_392117621623809_2886947995553628160_n
  • 5ca77636d00be_p
  • 5ca777783e957_p
  • IMG_4092
  • IMG_4101
  • IMG_4109
  • IMG_4112
  • IMG_4123
  • IMG_4128

Simple Image Gallery Extended