PRZEMYŚLANIE UCZCILI 228 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Odsłony: 2122

Udekorowany w biało-czerwone flagi Przemyśl świętował 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Michalika, przy koncelebrze arcybiskupa Eugeniusza Popowicza, metropolity greckokatolickiej metropolii przemysko-warszawskiej oraz zgromadzonych kapłanów. Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz uczestników na Wzgórze Zamkowe w pobliże kamienia upamiętniającego ustanowienie Konstytucji 3 Maja. Na tę część uroczystości złożyło się podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie hymnu narodowego, odbył się także Apel Pamięci, na który wezwani zostali bohaterowie Rzeczypospolitej, a w niebo poszybowała salwa honorowa ku ich pamięci. Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły kwiaty przy obelisku upamiętniającym twórców Konstytucji  3 Maja. 

W uroczystości, mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody, licznie uczestniczyli mieszkańcy Przemyśla Wśród gości, którzy zaszczycili wydarzenie swoją obecnością obecni byli  posłowie na Sejm RP: Andrzej Matusiewicz, Marek Rząsa, Mieczysław Kasprzak, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  Piotr Pilch, Starosta Przemyski Jan Pączek, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz jego zastępca Bogusław Świeży, radni Rady Miejskiej w Przemyślu, przedstawiciele służb mundurowych.

Ostatnią część patriotycznego wydarzenia stanowiła uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbyła się w sali Zamku Kazimierzowskiego.

Poseł Andrzej Matusiewicz w swoim wystąpieniu  podkreślił znaczenie i wartości, jakie niosła ze sobą Konstytucja 3 Maja dla narodu polskiego. Stała się naszą chlubą, gdyż była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.  228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie, przy obecności zaledwie 182 spośród 500 posłów, przyjął przez aklamację ustawę rządową, regulującą ustrój, organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. 

Konstytucja została zaprojektowana w celu zlikwidowania wad systemu politycznego Rzeczypospolitej, opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, zniosła również liberum veto. Konstytucja wprowadzała pięciu ministrów – ministra policji, ministra pieczęci (spraw wewnętrznych), ministra pieczęci spraw zagranicznych, ministra wojny oraz ministra skarbu.

Poseł przywołał również nazwiska polskich patriotów – twórców konstytucji, wśród których należy wymienić marszałka Stanisława Małachowskiego, Hugo Kołłątaja, Stanisława Staszica, Ignacego Potockiego, Jana Dekerta czy Jana Kilińskiego. Parlamentarzysta zwrócił uwagę, iż jeden z zapisów konstytucji stanowił, iż aby była ona zawsze aktualna, co 25 lat miał zbierać się Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w konstytucji. 

Poseł A. Matusiewicz wyraził pogląd, iż w związku z tym, iż obecna Konstytucja RP z 1997 r.  obowiązuje już od 22 lat, być może zasadne byłoby, aby Sejm przyszłej kadencji rozpoczął prace nad zmianą ustawy zasadniczej.

Uroczysta sesja była okazją do wręczenia Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla, którą otrzymało Towarzystwo Dramatyczne Fredreum, obchodzące w tym roku 150-lecie powstania. Wyróżnienie z rąk Prezydenta Miasta odebrała Prezes Towarzystwa  Krystyna Maresch-Knapek. Sesja zakończyła się muzycznym akcentem w wykonaniu zespołu kameralnego Faraverto z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. 

 • P1210093
 • P1210094
 • P1210097
 • P1210101
 • P1210104
 • P1210109
 • P1210111
 • P1210113
 • P1210120
 • P1210124
 • P1210127

Simple Image Gallery Extended