KONWENCJA POWIATOWA PIS W PRZEMYŚLU

Odsłony: 2191

W dniu 11 maja br. w auli Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyła się Konwencja Powiatowa Prawa i Sprawiedliwości, w trakcie której nastąpiła prezentacja kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Zostali przedstawieni: poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch i Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Teresa Pamuła. 

Głos zabrał  Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który w trakcie swego wystąpienia przypomniał zebranym założenia tzw. Piątki Kaczyńskiego, którą popiera aż 80% Polaków. Realizacja tychże postulatów ma przyczynić się do pozostawienia w rękach  obywateli większej liczby środków finansowych.     

Na nowy program PiS składa się:

 • „Trzynasta emerytura” w kwocie 888 zł na rękę dla każdego spośród 10 mln emerytów i rencistów. Ustawa została przyjęta, a pieniądze już są wypłacane.
 • „500 plus” dla każdego dziecka, po złożeniu wniosku wypłata od 1 lipca.
 • Obniżenie kosztów pracy. Podniesienie kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie PIT-u z 18 do 17 proc. dla wszystkich pracujących zmniejszy obciążenia fiskalne i pozwoli na wzrost realnych wynagrodzeń, jakie otrzymują Polacy.
 • Brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Ulga obejmie wszystkich pracowników do 26 roku życia, którzy mają umowę o pracę lub zlecenie. Zmiana da stabilne zatrudnienie wśród młodych ludzi i ułatwi im rozpoczęcie kariery zawodowej.
 • Przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych – specjalny fundusz dla samorządów na przewozy lokalne. Projekt w Sejmie.


Następnie głos zabrali kandydaci: 

1. Wicemarszałek Piotr Pilch nawiązał do tzw. Deklaracji Europejskiej Prawa i Sprawiedliwości, a mianowicie:

 • Europa Wartości – działanie na rzecz powrotu Unii Europejskiej do wartości, które głosili jej twórcy i które miały stać się jej fundamentem;
 • Europa Rodziny – obrona praw rodziców do wychowywania dzieci;
 • Europejskie wsparcie dla polskiej Wsi – aktywne zabieganie na forum UE o interesy polskich rolników;
 • Budżet UE dobry dla Polski -  wynegocjowanie korzystnego dla Polski nowego budżetu Unii Europejskiej;
 • Europejski Wspólny Wolny Rynek – troska o równe traktowanie polskich firm na europejskim rynku;
 • Bezpieczne granice Europy – zabieganie o bezpieczeństwo i ochronę zewnętrznych granic Unii;
 • Europa niezależna energetycznie – dołożenie wszelkich starań, by zapewnić Polsce i Europie bezpieczeństwo energetyczne;
 • Ta sama jakość produktów w całej Europie – walka o to, aby konsumenci w całej Europie byli równo traktowani i mieli dostęp do produktów i towarów tej samej jakości;
 • Europa równych szans – zabieganie o likwidację podwójnych standardów w traktowaniu państw w ramach Unii Europejskiej;
 • Sprawiedliwa polityka klimatyczna Europy – dążenie, by polityka klimatyczna Europy uwzględniała polskie interesy;
 • Zrównoważony rozwój – podstawa silnej UE – wspieranie silnej polityki spójności jako podstawy szybkiego i solidarnego rozwoju UE;
 • Stop nielegalnej imigracji – aranżowanie pomocy w miejscach konfliktów i sprzeciwianie się nielegalnej imigracji; 

2. Poseł Krystyna Wróblewska podkreśliła chrześcijańską tradycję Unii Europejskiej i wspomniała o konieczności obrony jednego z najważniejszych symboli katolickiej Polski św. Jana Pawła II, którego świętość jest kwestionowana przez różne ruchy ideologiczne. 

3. Dyrektor Teresa Pamuła zaakcentowała potrzebę równomiernego rozwoju województwa podkarpackiego zgodnie z założeniami zasady zrównoważonego rozwoju. Wskazała na konieczność wdrożenia mechanizmów, które pozwoliłyby stworzyć  warunki gospodarcze wpływające na chęć powrotu Polaków z emigracji zarobkowej.   

W wydarzeniu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Maciej Kamiński, Radni Rady Powiatu Przemyskiego Bożena Ryczan, Arkadiusz Mazur, Krzysztof Kołodziejczyk, Kazimierz Kapłon, Wójt Gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk, Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko, Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk, Prezes PGE Obrót S.A. Robert Choma,  Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Przemyślu Witold Szumełda i wielu innych zaproszonych gości. 

 • 59924658_412347519600819_4800078367955091456_n
 • 59965131_2252084798217163_7857609485114671104_o
 • 60207347_2251825104909799_8735959945305915392_n

Simple Image Gallery Extended