W Regionie

POWIATOWY ZJAZD SOŁTYSÓW

Odsłony: 2069

W dniu 24 czerwca br. Sołtysi z terenu powiatu przemyskiego spotkali się w Rokszycach, w ramach Zebrania Stowarzyszenia Sołtysów. W trakcie udzielono Zarządowi absolutorium i podsumowano kolejny rok działalności. 

W wydarzeniu uczestniczył poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który pogratulował Sołtysom wyboru i życzył sukcesywnego działania w nowej 5-letniej kadencji. 

Na Zebraniu nie zabrakło również dyskusji na tematy dotyczące samorządu. Pojawiło się chociażby zagadnienie wzmocnienia pozycji sołtysa oraz zryczałtowanego wynagrodzenia za pełnioną funkcję. 

Praktyka samorządowa pokazuje jednak, że Sołtysi bardzo często nie wykorzystują uprawnień wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutów sołectw. Biuro Poselskie posła Andrzeja Matusiewicza wspiera w razie potrzeby działania Sołtysów pod względem merytorycznym. 

W sprawie wysokości diet dla sołtysów potrzeba podkreślić duże zróżnicowanie w tej materii. W niektórych gminach dieta kształtuje się na poziomie 1000 zł, podczas gdy w innych Sołtysi otrzymują 200 zł. Wiele zależy od polityki budżetowej gminy oraz woli radnych. 

Udział także wzięli m.in.: poseł Mieczysław Kasprzak, Wicestarosta przemyski Marek Kudła, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Adam Sosnowski, Komendant Miejski Policji w Przemyślu Piotr Mazur, radni powiatu przemyskiego, wójtowie i wielu innych zaproszonych gości. 

  • 20190624_133822
  • 20190624_152403
  • 20190624_152419

Simple Image Gallery Extended