PRZEMYSKIE OBCHODY 76 ROCZNICY ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ

Odsłony: 1980

W dniu 11 lipca 2019 r. poseł Andrzej Matusiewicz wziął udział w uroczystościach związanych z upamiętnieniem ofiar zbrodni wołyńskiej w 76 rocznicę tych tragicznych wydarzeń. W intencji pomordowanych w Kościele OO. Karmelitów Bosych odprawiona została msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, przybyłych delegacji oraz mieszkańców Przemyśla, po której uczestnicy obchodów udali się na Cmentarz Wojskowy. Oddając hołd pomordowanym, wszyscy zebrani przy Grobie Wołyńskim wspólnie odmówili modlitwę w ich intencji. 

Poseł Andrzej Matusiewicz w swoim wystąpieniu przypomniał tragiczne wydarzenia z naszej historii. Parlamentarzysta podkreślił, iż już w okresie II Rzeczypospolitej następowała powolna kulminacja niechęci, a potem wręcz nienawiści Ukraińców do państwa polskiego. Przejawem tego były dokonywane zamachy, m.in. w 1926 r. na kuratora lwowskiego Stanisława Sobińskiego, zwolennika pojednania polsko-ukraińskiego oraz wdrożenia reformy oświatowej, która przewidywała wprowadzenie we wszystkich szkołach języka polskiego jako wykładowego. Później miały miejsce kolejne zamachy:  na zastępcę komendanta Policji Państwowej Emiliana Czechowskiego, w którym to zamachu miał również swój udział bardzo młody wówczas Stepan Bandera. Kolejna ofiara zamachu, to w 1931 r. poseł BBWR Tadeusz Hołówko, także wielki zwolennik pojednania obu narodów. Następne zabójstwo dokonane zostało w Warszawie na Ministrze Spraw Wewnętrznych Bronisławie Pierackim,a jednym z jego organizatorów był Stepan Bandera, skazany w 1936 r. na karę śmierci, następnie zamienioną na dożywocie, a we wrześniu 1939 r. z początkiem okupacji niemieckiej wypuszczonego wraz z innymi więźniami politycznymi na wolność, co pozwoliło mu na kontynuację działalności w UON  – UPA, wywierając duży wpływ utworzenie frakcji banderowców, wyznającej bardzo radykalne zasady. 

11 lipca 1943 roku – w niedzielę - na Wołyniu miała miejsce kulminacja zbrodni na polskiej ludności, której dopuścili się ukraińscy nacjonaliści z OUN - UPA. Krwawe wydarzenia rozegrały się tego dnia w blisko stu wioskach, kiedy duża liczba mieszkańców przebywała na mszach świętych. Masowe mordy zostały dokonane przez Ukraińców na całych rodzinach, nie oszczędzając kobiet, dzieci i starców, w sposób wyjątkowo brutalny. Taki sam los spotkał Polaków  z województw stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego, określanych mianem Małopolski Wschodniej. 
- Czy po 1989 r. zrobiono w Polsce wszystko, aby te sprawy, tak bolesne dla obu narodów doprowadzić do normalności, doprowadzić do pojednania? - Niestety, nie. 

Poseł przytoczył  kilka faktów z niedalekiej przeszłości, przywołując chociażby datę 3 sierpnia 1990 r. – potępienie akcji „Wisła” przez Senat. Dopiero 22 lipca 2016 r. Sejm RP podjął uchwałę określającą mord na Wołyniu zbrodnią ludobójstwa i ustanawiając datę 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Parlamentarzysta wskazał również, iż w zakresie ustawy o IPN-ie uchwalono penalizację banderyzmu, jednak po zaskarżeniu przez Prezydenta RP przepisów odnoszących się do określeń „nacjonalistów ukraińskich” i „Małopolski Wschodniej”, Trybunał Konstytucyjny uznał te określenia za niezgodne z Konstytucją. Poseł zaznaczył, iż na złożoną przez niego interpelację odnosząca się do tego problemu, otrzymał odpowiedź, iż prace w tym przedmiocie nie będą prowadzone w najbliższym czasie. Na zakończenie swojego przemówienia parlamentarzysta oddał cześć wszystkim pomordowanym na Kresach Wschodnich.

Przemyskie uroczystości zakończono złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy na symbolicznym Grobie Wołyńskim. 

W wydarzeniu uczestniczyli: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Irena Kozimala, reprezentująca Wojewodę, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun wraz  z Zastępcą Bogusławem Świeżym, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Ewa Sawicka wraz z radnymi, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski, kombatanci, sybiracy, przedstawiciele służ mundurowych, harcerze, mieszkańcy miasta.


 • IMG_4653
 • IMG_4656
 • IMG_4658
 • IMG_4661
 • IMG_4664
 • IMG_4666
 • IMG_4670
 • IMG_4673
 • IMG_4674
 • IMG_4679
 • IMG_4681
 • IMG_4684

Simple Image Gallery Extended