W Regionie

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 1869

W dniu 16 września br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w wojewódzkich obchodach Święta Krajowej Administracji Skarbowej w Przemyślu.     

Wydarzenie było doskonałą okazją do przekazania informacji na temat realizacji programu modernizacji administracji celno-skarbowej. Jak wynika z zaprezentowanych danych w 2020 r. rozpocznie się realizacja wielu inwestycji – zostaną zbudowane nowe lub znacząco przebudowane siedziby urzędów w Jaśle, Sanoku, Strzyżowie, Mielcu oraz Izby w Rzeszowie. Również dzięki zaangażowaniu władz powiatów: Bieszczadzkiego, Przemyskiego, Jarosławskiego i Lubaczowskiego możliwy jest rozwój i realizacja założonych inwestycji dotyczących przejść granicznych znajdujących się w woj. podkarpackim.  

Według Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie podinsp. Grzegorza Skowronka władze wielu miast i powiatów zdają sobie sprawę, jak ważne dla rozwoju ich małych ojczyzn jest pozaekonomiczne podejście do współpracy z Krajową Administracją Skarbową, która kreuje setki miejsc pracy i wspaniały klimat do obsługi podatników i przedsiębiorców. Dodatkowo poinformował, że zapleczem terminalowym dla Medyki i projektowanego przejścia w Malhowicach będzie infrastruktura Oddziału Celnego w Krównikach. Tam przedsiębiorcy znajdą odpowiednie warunki oczekiwania na odprawę oraz miejsca postoju samochodów, a także miejsca magazynowania towarów podlegających procedurom celnym. W ten sposób powinny zniknąć uciążliwości dla mieszkańców wynikające z intensywnego ruchu pojazdów. 

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa realizuje zadania szczególnie istotne, wynikające z położenia geograficznego i specyfiki województwa, graniczącego z Ukrainą i Słowacją. Ważna jest w tym przypadku bezpośrednia współpraca międzynarodowa w sferze biznesu i administracji.

W trakcie wydarzenia wręczono wyróżnienia i awanse. Ponadto przedstawicielom firmy ANKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelowie wręczono Certyfikat AEO, który uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. 
 
Jako jedną z atrakcji dla przybyłych gości, ale również zgromadzonych mieszkańców przewidziano pokaz zatrzymania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przestępców uciekających z nielegalnie przewożonym towarem.  

Należy podkreślić, że poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz od 20 lipca 2018 r. jest członkiem Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. W dniu 6 września br. Komisja przyjęła raport, w którym stwierdzono m.in., że w latach 2008-2011 w Polsce doszło do rozszczelnienia systemu podatkowego, na skutek czego znacznie powiększyła się luka podatkowa, czyli różnica między podatkami należnymi a tymi, które faktycznie zostały zapłacone. Według raportu, ówczesny premier Donald Tusk (PO) powinien posiadać wiedzę o tym stanie rzeczy m.in. dzięki dokumentom Ministerstwa Finansów, raportom Komisji Europejskiej i apelom przedstawicieli narażonych na nadużycia branż. 

Straty budżetu państwa z powodu wyłudzeń podatku VAT w latach 2007-2015  szacuje się na poziomie ponad 200 mld zł. 

Na uroczystościach byli obecni m.in.: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł na Sejm RP Joanna Schmidt-Rodziewicz, posłowie Halina Szydełko i Marek Rząsa, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun wraz z Zastępcą Bogusławem Świeżym, Starosta Przemyski Jan Pączek, Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko oraz Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar, Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości Paweł Cybulski, przedstawiciele służb mundurowych oraz wielu innych zaproszonych gości. 


 • 20190916_113945-min
 • 20190916_114025-min
 • 20190916_114047-min
 • 20190916_114930-min
 • 20190916_120008-min
 • 20190916_121439-min
 • 20190916_121743-min
 • 20190916_121944-min
 • 20190916_122528-min
 • 20190916_123035-min
 • 20190916_123241-min
 • 20190916_124557-min
 • 20190916_124815-min
 • 20190916_125459-min
 • 20190916_130311-min
 • 20190916_130319-min
 • 20190916_130909-min

Simple Image Gallery Extended