W Regionie

80 ROCZNICA AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ I DZIEŃ SYBIRAKA

Odsłony: 1891

17 września 1939 r. Armia Czerwona, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, wkroczyła na teren Rzeczypospolitej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitarnych mocarstw był rozbiór osamotnionej Polski.      

Wkroczenie Armii Czerwonej dało początek wielu zbrodniom wojennym dokonanym na polskich żołnierzach wziętych do niewoli, a także mordów, deportacji i innych represji na ludności cywilnej.

W 80 rocznicę tych wydarzeń w Przemyślu odbyły się uroczystości patriotyczne będące wyrazem pamięci i hołdu dla ofiar zbrodniczych totalitaryzmów.

Pierwsza część obchodów odbyła się na Cmentarzu Wojskowym, gdzie przybyłe delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze na symbolicznym Grobie Katyńskim. 

Druga część uroczystości, przy udziale pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, rozpoczęła się mszą świętą w kościele OO. Karmelitów Bosych, odprawioną w intencji ofiar agresji sowieckiej oraz zmarłych i żyjących Sybiraków. Po zakończeniu nabożeństwa nastąpił przemarsz uczestników uroczystości pod pomnik wywózki na Sybir, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą zesłańców – Plac Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia. W trakcie uroczystości patriotycznej odśpiewano hymn państwowy, wysłuchano wzruszającego hymnu Sybiraków, wręczono odznaczenia za działalność na rzecz środowisk sybirackich,  odczytany został apel poległych, a dla uczczenia pamięci ofiar oddano salwę honorową. 

Poseł Andrzej Matusiewicz w swoim wystąpieniu skierowanym do uczestników obchodów nawiązał do historii tragicznych wydarzeń z września 1939 r. Parlamentarzysta przypomniał również gehennę i tragiczne losy Polaków wywiezionych na Sybir, podkreślając, iż wśród uczestników uroczystości jest obecny pan Jerzy Kostiuk, również Sybirak, który z armią Andersa przeszedł cały szlak, walczył pod Monte Cassino. Poseł wyraził wdzięczność, iż w naszym mieście pielęgnowana jest pamięć historyczna o Sybirakach i o tym, co stało się 17 września 1939 r., które to wydarzenia wymazane były z polskich podręczników na wiele lat. Pierwsze upamiętnienie Sybiraków w Przemyślu miało miejsce 17 września 1989 r. przy białym brzozowym krzyżu na Cmentarzu Wojskowym, będącym symbolem niewinności zesłańców. Wyraził również wdzięczność, że dbamy o naszą tożsamość narodową i prawdę historyczną. Poseł odniósł się także do problemu zadośćuczynienia Sybirakom za doznane cierpienia. Mimo upływu wielu lat, odkąd rozpoczęto starania o przyznanie im świadczenia finansowego, przez kilka kadencji parlamentarnych nie została uchwalona ustawa w tym przedmiocie. Poseł podkreślił, iż przez wiele lat angażował się w pomoc Sybirakom, kierując liczne pisma m.in. do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów oraz innych podmiotów. Na zakończenie przemówienia parlamentarzysta podarował Sybirakom, na ręce Pani Prezes Stanisławy Żak, obraz przemyskiego malarza Henryka Lasko przedstawiający zesłańców i bydlęce wagony, którymi byli wywożeni na daleką Syberię. 

W rocznicowych obchodach, obok licznie zgromadzonych mieszkańców miasta, udział wzięli między innymi: członkowie Związku Sybiraków, kombatanci, poseł na Sejm RP,  a zarazem Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Anna Schmidt-Rodziewicz, posłowie Andrzej Matusiewicz oraz Marek Rząsa, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusław Świeży, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Ewa Sawicka wraz z radnymi, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski wraz z radnymi powiatowymi, dowódcy służb mundurowych, harcerze oraz młodzież szkolna. 

Uroczystość zakończyła się złożeniem przy pomniku symbolicznych wiązanek kwiatów. 

 • P1210187
 • P1210192
 • P1210194
 • P1210199
 • P1210202
 • P1210203
 • P1210206
 • P1210212
 • P1210215
 • P1210220
 • P1210221
 • P1210223
 • P1210225
 • P1210230
 • P1210236
 • P1210239
 • P1210240
 • P1210242
 • P1210245
 • P1210254
 • P1210259
 • P1210265
 • P1210268

Simple Image Gallery Extended