W Regionie

SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE W BACHÓRCU (GM. DUBIECKO)

Odsłony: 1822

W dniu 19 września br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w spotkaniu przedwyborczym w Bachórcu (gm. Dubiecko) z udziałem kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP z okręgu krośnieńsko-przemyskiego.     

W spotkaniu wzięli udział: 

 • Poseł na Sejm RP - Marek Kuchciński (poz. 1, lista nr 2);
 • Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Piotr Pilch (poz. 7, ); 
 • Wicewojewoda Podkarpacki - Lucyna Podhalicz (poz. 11),;
 • Radny Województwa Podkarpackiego - Dorota Łukaszyk (poz. 12);


Kandydaci przedstawili swoje sylwetki, dokonania oraz wizję rozwoju południowo-wschodniej części Polski. Dodatkowo został przedstawiony plan dobrej zmiany  na polskiej wsi, opierający się na kilku pkt:

 • wyrównanie dopłat unijnych;
 • zmianę podziału funduszy PROW na rzecz gospodarstw rodzinnych;
 • zwiększenie wsparcia dla „zielonego rolnictwa” i produkcji zdrowej żywności;
 • wsparcie naturalnego chowu (np. krowa plus);
 • stabilizację cen płodów rolnych;
 • ustawę o ochronie gospodarstw rodzinnych;
 • utworzenie państwowego Holdingu Spożywczego skupującego produkty rolne za uczciwe ceny;
 • wzmocnienie działań przeciw zmowom cenowym;
 • wsparcie dla utrzymania małych szkół wiejskich i placówek kultury;


W dalszej części spotkania zostały przedstawione plany inwestycyjne w gm. Dubiecko, które będą wymagały uzyskania dofinansowania spoza budżetu gminy. Rzecz dotyczy m.in.:

 • Termomodernizacji dwóch remiz strażackich;
 • Przebudowy przepustu okularowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz w m. Bachórzec;
 • Przebudowy drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko-Sielnica, na odcinku od Dubiecka w kierunku Sielnicy; 
 • Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dubiecku;
 • Budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz;


Następnie zebrani mieszkańcy rozpoczęli dyskusję na tematy związane z rolnictwem ekologicznym, estetyką krajobrazu oraz problemem szkód łowieckich.

Spotkanie zorganizował: Radny Powiatu Przemyskiego Arkadiusz Mazur. 

Wśród obecnych byli również: Radny Województwa Podkarpackiego Mariusz Król, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba, Wójt Gminy Dubiecko Jacek Grzegorzak, Przewodniczący Rady Gminy Dubiecko Jerzy Brożyna wraz z radnymi, sołtysi, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bachórcu, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Druhowie z OSP oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.   

 • 70121951_2158956584403676_1958071351113678848_n
 • 70787531_2402957286587153_8171802586383384576_o
 • 70885901_434363450527938_4396402719745638400_n
 • 70888973_388129501869700_2532508009884549120_n
 • 70901086_2447501272200226_8670225088588546048_n
 • 71170500_2158865277550911_3142462008083873792_n
 • 71348227_392948554966922_5039751909737496576_n
 • 71529924_514111309352972_300180242184536064_n1

Simple Image Gallery Extended