W Regionie

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 PWSW W PRZEMYŚLU

Odsłony: 1762

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w dniu 7 października br. uczestniczył w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 PWSW w Przemyślu. 

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie JM Rektora dra Pawła Treflera, w trakcie którego podsumował sukcesy uczelni:

- W roku akademickim 2019/2020 ruszyło kształcenie na czterech nowych kierunkach studiów, w tym po raz pierwszy w historii uczelni na stacjonarnych studiach magisterskich. Mowa tu przede wszystkim na studiach I stopnia na pielęgniarstwie, bezpieczeństwie transgranicznym, informatyce w biznesie oraz studiach II stopnia na kierunkach stosunki transgraniczne i projektowanie graficzne. 

- W ubiegłym roku ruszył także kierunek studiów I stopnia Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów, którego rozwój jest w dalszym ciągu kontynuowany. 

- Uczelnia na poddaszu Kolegium Technicznego prowadzi dużą inwestycję za ponad 4 mln zł, której celem jest utworzenie i wyposażenie nowoczesnego centrum modelowania i symulacji komputerowej. 

- Planuje się także utworzenie galerii, gdzie będą prezentowane prace studentów i wykładowców. 

Całokształt działalności PWSW w Przemyślu z każdym rokiem coraz bardziej oddziałuje na otoczenie społeczno-gospodarcze. Czego przejawem są utworzone nowe kierunki studiów i kolejne inwestycje mające przygotować studentów do pracy w nowej rzeczywistości opartej na innowacyjności i kreatywności. 

W związku z faktem, że w bieżącym roku mija 18 lat funkcjonowania PWSW poseł Andrzej Matusiewicz przedstawił pewną refleksję historyczną dotyczącą powstania Uczelni: „pomysł utworzenia Uczelni zrodził się w Komitecie Obywatelskim Solidarności w Przemyślu wśród jego członków, szczególnie wśród członków Komisji Nauki. Są tu na tej uroczystości dwie osoby, które działały w Komisji Nauki wtedy mgr Irena Lewandowska, czyli dzisiaj dr Irena Kozimala i wówczas dr Stanisław Stępień, który przyjechał do nas z Bydgoszczy. Ta inspiracja zaowocowała powstaniem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, to był rok 1989 r. Pamiętam dobrze jak ówczesny Minister Edukacji Henryk Samsonowicz, był przez nas goszczony w biurze przy ul. Piłsudskiego 1, który zapowiadał, że będzie ustawa o państwowych szkołach zawodowych. Sejmik Województwa Przemyskiego, którego byłem delegatem jako Przewodniczący Rady Miasta, podejmował uchwałę intencyjną dwa razy – w I kadencji oraz II kadencji. W II kadencji powołaliśmy Towarzystwo Akademii Przemyskiej i celem podstawowym tego Towarzystwa było właśnie doprowadzenie, żeby powstała Wyższa Uczelnia w Przemyślu. Idee powstania uczelni włączyli się członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk z ówczesnym Prezesem prof. Zdzisławem Budzyńskim. To doprowadziło do sytuacji, w której Towarzystwo Akademii Przemyskiej (którego I Prezesem był późniejszy poseł z ramienia AWS Adam Łoziński, ja akurat jako adwokat opracowywałem statut tego Towarzystwa), zostało zarejestrowane w 1995 r. Rozpoczęliśmy działania natury również kadrowej, były pierwsze propozycje kadrowe, co do obsady i wyboru kierunków. Wszystko stało się w czasie, gdy w 1997 r. wyszła ustawa o państwowych wyższych szkołach zawodowych, ale jeszcze te starania nie były uwieńczone sukcesem. Dopiero w 2001 r., kiedy to rzeczywiście zostały podjęte skuteczne działania, w tym posłów Andrzeja Zapałowskiego i Adama Łozińskiego, jak również śp. Stanisława Zająca”.

Po wystąpieniach zaproszonych gości wykład inauguracyjny wygłosił prof. dra hab. Jan Draus, w którym poruszył bardzo ważne zagadnienie manipulacji historią. 

Obecnie w PWSW studenci mogą kształcić się na 17 kierunkach przyporządkowanych do poszczególnych Instytutów. 

W Inauguracji wzięli również udział Dorota Łukaszyk Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. budowy Centralnego Ośrodka Sportu, która odczytała list okolicznościowy w imieniu Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posłowie Marek Rząsa i Mieczysław Kasprzak, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, samorządowcy oraz wielu innych zaproszonych gości.                   


  • 20191007_122816
  • 20191007_122951
  • 20191007_123002
  • 20191007_123626
  • 20191007_124835
  • 20191007_124917

Simple Image Gallery Extended