Praca, nie obietnice

W Regionie

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 100-LECIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY "PRACUJĘ LEGALNIE"

Odsłony: 2711

W dniu 21 października br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w Konferencji Jubileuszowej z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy „Pracuję legalnie”, która odbyła się w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

W trakcie uroczystego otwarcia Pani Barbara Kiełt – Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, zaznaczyła istotę współpracy ze służbami państwa, samorządem oraz jednostkami administracyjnymi, która jest wsparciem „w realizacji misji, którą jest dobro ludzi pracujących”.

Poseł Andrzej Matusiewicz w swoim wystąpieniu przypomniał: „Państwowa Inspekcja Pracy została powołana dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 3 stycznia 1919 r. Dekret powstał w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, a wówczas Ministrem był Bronisław Ziemięcki – późniejszy Prezydent Miasta Łodzi, a funkcję Premiera pełnił  Jędrzej Moraczewski. W art. 1 Dekretu określono jego zakres przedmiotowy, który stanowiła ochrona wszelkiej pracy najemnej. Przewidziane w Dekrecie kompetencje były szerokie – obejmowały chociażby warunki płacy. Główny Inspektor uczestniczył  w opiniowaniu tabel płacy robotniczej. Struktura Państwowej Inspekcji Pracy była podobna do dzisiejszej – Główny Inspektor Pracy, inspektorzy okręgowi, inspektorzy obwodowi, podinspektorzy  oraz asystenci inspektora, czyli stanowisko, które dzisiaj nie funkcjonuje. Inspektorzy posiadali także uprawnienia do karania karami pieniężnymi za wszelkie wykroczenia przeciwko pracy. Była uregulowana granica, że do 250 marek polskich inspektor mógł sam wymierzyć karę, a jeżeli ta kara miałaby być większa niż 250 marek polskich, to wówczas kierował sprawę do sądu grodzkiego orzekającego o przewinieniach pracodawców. Inspektor mógł o każdej porze dnia i nocy wejść do zakładu pracy i sprawdzić warunki pracy (…)”.    

Na zakończenie życzył wszystkim obecnym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy  spokoju, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, jak też osobistym. 

Jubileuszowy charakter wydarzenia zaakcentowała prelekcja filmu rocznicowego „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”, który dotyczył początków, misji oraz struktury organizacyjnej tej instytucji. Wydarzenie uświetniły także występy młodzieży z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, pod kierunkiem Pani Joanny Gibały-Szelążek oraz Pani Magdaleny Jarosz.

Prelekcje pokazały rys historyczny Państwowej Inspekcji Pracy, skale zagrożenia jakie niesie nielegalne zatrudnienie oraz sytuację obcokrajowców w świetle kontroli i poszukiwania zasobów kadr.

Byli również obecni m.in.: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, poseł na Sejm RP Marek Kuchciński, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun,  Rektor PWSW Paweł Trefler, dyrektorzy współpracujących instytucji, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych oraz wielu innych zaproszonych gości. 

  • 20191021_095537
  • 20191021_100108
  • 20191021_100718
  • 20191021_100808
  • 20191021_101520
  • 20191021_102941
  • 20191021_112054

Simple Image Gallery Extended