Praca, nie obietnice

W Regionie

XIV SESJA RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

Odsłony: 2852

W dniu 28 października br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w XIV sesji Rady Powiatu Przemyskiego. 

W trakcie posiedzenia Radni przyjęli uchwały m.in.:

  • W sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Przemyskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku za okres 2017-2018”;
  • W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Przemyski jest organem prowadzącym;
  • W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Przemyski do Projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo;

Parlamentarzysta, w trakcie swego wystąpienia podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardowi Adamskiemu, Staroście Janowi Pączkowi oraz Wicestaroście Markowi Kudle za wieloletnią współpracę i poprawne zarządzanie Powiatem Przemyskim. Poseł przypomniał, że w obecnej Sali Narad pracował przez osiem lat, jako delegat Gminy Miejskiej Przemyśl w latach 1990-1998, gdyż odbywały się w niej obrady Sejmiku Województwa Przemyskiego, a od 1999 r. sesje Rady Powiatu. 

Dodatkowo wspomniał o pierwszym budżecie Powiatu Przemyskiego przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, gdzie była to kwota 19 mln zł. Warto wiedzieć, że Starostwo wówczas musiało finansować Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Pod koniec I kadencji Rada Powiatu podjęła uchwałę o likwidacji ww. ZOZ-u, niemniej pozostał dług, który Powiat spłacał jeszcze w kolejnej kadencji.

Jak sam podkreślił, z Radą Powiatową, czy Starostą dobrze mu się współpracowało, począwszy od pierwszego Starosty Przemyskiego Mariusza Grzędy, Wicestarosty Janusza Słabickiego, ale także Starostą następnej kadencji Stanisławem Bajdą, Wicestarostą Witoldem Kowalskim i etatowym członkiem Zarządu Powiatu Mariuszem Królem, a od 2006 r. Starostą Janem Pączkiem.

Na zakończenie życzył wszystkim Radnym błogosławieństwa ze strony św. Kingi – patronki samorządowców.  

  • IMG_5422
  • IMG_5424
  • IMG_5426
  • IMG_5426b

Simple Image Gallery Extended