Praca, nie obietnice

W Regionie

POŻEGNANIE Z SAMORZĄDOWCAMI W GM. KRASICZYN

Odsłony: 2694

W dniu 29 października br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w XI sesji Rady Gminy Krasiczyn, w trakcie której podziękował za wieloletnią współpracę Wójtowi Gminy Tadeuszowi Bobkowi oraz Radnym Gminy i Sołtysom.

Poseł podsumował swoją pracę w kadencji sejmowej 2015 – 2019. Z całą pewnością był jednym z najaktywniejszych parlamentarzystów. Pracował w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, Komisji Ustawodawczej oraz jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był członkiem kilku Komisji Nadzwyczajnych m.in.: do spraw zmian w kodyfikacjach i rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Ponadto od 20 lipca 2018 r. do 11 września 2019 r. był członkiem Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Poseł Andrzej Matusiewicz występował 174 razy na posiedzeniach Sejmu RP, w tym jako:

  • Przedstawiciel Klubu – 45;
  • Przedstawiciel Komisji – 70;
  • Przedstawiciel autorów projektu 8;

a także w imieniu własnym - 51. 

Dodatkowo wg liczby przedstawionych sprawozdań poseł zajął drugie miejsce, z liczbą 65. Wyprzedził go jedynie poseł Andrzej Szlachta z okręgu wyborczego nr 23, który przedstawił 67 sprawozdań. 

Poseł na zakończenie życzył dalszych sukcesów, wskazał, że dokładał wszelkich starań by pomóc gm. Krasiczyn przy okazji pozyskiwania środków, w tym pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję przebudowy drogi powiatowej nr 2087 Olszany-Zalesie-Prałkowce.

  • IMG_5429
  • IMG_5430
  • IMG_5432
  • IMG_5433

Simple Image Gallery Extended