W Regionie

JUBILEUSZ 15-LECIA PWSW W PRZEMYŚLU

Odsłony: 2676

IMG 4254W dniu 28 listopada 2016 r. w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, z udziałem m.in. Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz Przewodniczącego Szwedzkiego Parlamentu Urbana Ahlina, a także Posła Andrzeja Matusiewicza.

Gości powitał Rektor PWSW dr Paweł Trefler, który przypomniał historię uczelni oraz przedstawił jej stan na chwilę obecną. Uczelnia oferuje studentom 13 kierunków na wydziałach: humanistycznym, technicznym, plastycznym i nauk społecznych. Dysponuje bardzo dobrą kadrą naukową, bazą lokalową oraz nowoczesnym wyposażeniem technicznym. Rektor pokreślił, że przemyska Alma Mater odgrywa istotną rolę, szczególnie w relacjach polsko-ukraińskich: „Pragnę, aby PWSW była nie tylko miejscem kształcenia studentów, ale centrum wymiany myśli, idei w sprawach lokalnych oraz o znaczeniu międzynarodowym”. Zaapelował on również do przedstawicieli władz o jak najszybsze powołanie Akademii Wschodnioeuropejskiej, która przyniosłaby korzyść nie tylko dla miasta i województwa, ale ze względu na nasze położenie geopolityczne, mogłaby się stać skutecznym narzędziem polityki naszego kraju. Podsumowując swoje wystąpienie, dodał: „Nie zapominajmy, że najważniejszym kapitałem jest kapitał ludzki”.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówił o znaczeniu uczelni: „Takie instytucje, jak ta uczelnia, są niezwykle ważne. To są marzenia, baśnie, aby takie miejsce tu powstało, ale baśnie, które snuje nasza literatura (…) bardzo często stają się, dzięki naszym staraniom, rzeczywistością”. Podkreślił, że działalność PWSW w Przemyślu wpisuje się w politykę zagraniczną Polski, której celem jest m.in. wzmacnianie tej części Europy, zacieśnianie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz udzielanie wsparcia innym krajom takim jak Ukraina.

Urban Ahlin stwierdził, że Przemyśl jest miejscem skrzyżowania wielu dróg – religijnych, tradycji i wyznaniowych. W jego ocenie miasto może być symbolem wielokulturowości. Zaznaczył on, że ważne są relacje między sąsiadami: „Jeśli dobrze traktujemy sąsiadów, współpracujemy z nimi, to dobrze na tym wychodzimy. W tym miejscu mamy energię, która pozwala nam współpracować z wielkim sąsiadem, jakim jest Ukraina”.

Na uroczystości obecny był również Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko, który przypomniał, że właśnie w Przemyślu się urodził i tutaj spędził dzieciństwo. Podkreślił istotną rolę uczelni wyższych, które w ciągu ostatnich 15 lat bardzo się rozwinęły: „Teraz jest czas zagospodarować istniejący potencjał i go przetransformować. W ministerstwie myślimy, z jednej strony, o rozwoju wielkich uniwersytetów, ale też o tym, aby dać impuls do rozwoju małym ośrodkom akademickim, takim jak Przemyśl”.

Poseł Andrzej Matusiewicz opowiedział o historii idei powołania wyższej uczelni w Przemyślu. Przypomniał, że będąc Przewodniczącym Rady Miasta Przemyśla I kadencji w latach 1990-1994 r. powstała uchwała intencyjna w sprawie powołania uczelni, która z przyczyn prawnych nie mogła zostać zrealizowana. W 1997 r. uchwalono ustawę o państwowych wyższych szkołach zawodowych, dzięki której można było podjąć działania w kierunku powstania uczelni wyższej w Przemyślu. Inicjatywę podjęli radni II kadencji, wśród których byli: Marek Kuchciński, Stanisław Paluch, Jan Bartnicki, Adam Łoziński, Stanisława Iwaszkiewicz oraz Zdzisław Budzyński z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Parlamentarzysta podkreślił ogromne zasługi byłego Rektora prof. dra hab. Jana Drausa, który kierował tą uczelnią ponad 12 lat. Dzięki jego staraniom i władz uczelni powstał nowoczesny ośrodek akademicki. Na zakończenie Poseł Matusiewicz życzył dalszego rozwoju uczelni, a kolejny rok akademicki, aby rozpoczął się już w Akademii Wschodnioeuropejskiej.

Pod koniec oficjalnej części Prezydent Przemyśla Robert Choma wręczył najlepszym studentom lisy stypendialne, w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego.
Oprawę muzyczną stanowił chór „Vox Iuventum” pod kierunkiem Piotra Szelążka.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: Prezydent Miasta Przemyśla oraz Zastępcy: Janusz Hamryszczak, Grzegorz Hayder, prof. dr hab. Jan Draus, radni Rady Miejskiej w Przemyślu, przedstawiciele służb mundurowych, działacze samorządowi, liczne grono wykładowców akademickich oraz studenci.

 • IMG_4157
 • IMG_4162
 • IMG_4176
 • IMG_4178
 • IMG_4181
 • IMG_4185
 • IMG_4186
 • IMG_4192
 • IMG_4193
 • IMG_4196
 • IMG_4197
 • IMG_4205
 • IMG_4209
 • IMG_4215
 • IMG_4217
 • IMG_4233
 • IMG_4239
 • IMG_4254
 • IMG_4261
 • IMG_4267
 • IMG_4275

Simple Image Gallery Extended