Praca, nie obietnice

W Regionie

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEMYŚLU

Odsłony: 1989

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 w Przemyślu obchodzono po raz kolejny Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Przybyłych gości oraz uczniów tutejszej placówki przywitała dyrektor Barbara Jabłońska. W swoim przemówieniu podkreśliła główny cel działania ośrodka, jakim jest rewalidacja Osób Niepełnosprawnych: „ W atmosferze serdeczności, zrozumienia i akceptacji, uczymy się od siebie nawzajem, aby być lepszym i wartościowszym człowiekiem”. 

Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny słowno - muzyczny. Widzowie mogli obejrzeć również bajkę kamishibai pt. „Marzenie małego wróbla”, w wykonaniu Rafała Paśko, nauczyciela i założyciela teatru SAN z Przemyśla. Następnie młodzi artyści zaprezentowali cztery bajki kamishibai, z własnoręcznie wykonanymi ilustracjami.  List  Posła Andrzeja Matusiewicza skierowany do Osób Niepełnosprawnych na ręce dyrektor  Barbary Jabłońskiej przekazała Asystent Ewa Rokitowska – Cisek.
 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypada na dzień 3 grudnia, a ostał on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ONZ  chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Historia Ośrodka sięga roku  1948 roku, kiedy powstała tu dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku krawiectwa damskiego. Wydarzeniem w życiu szkoły było przekształcenie 1.01.2000 r. Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3. Równolegle w Ośrodku zaczął funkcjonować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W ośrodku od lat funkcjonuje liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna oraz gimnazjum. Szkoła umożliwia naukę młodzieży w wieku 15-24 lat z uszkodzeniami kończyn dolnych, górnych i kręgosłupa, schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, chorobami układu oddechowo - krążeniowego. Pod okiem nauczycieli – rehabilitantów wychowankowie mają możliwość usprawniania motorycznego zarówno w trakcie zajęć wychowania fizycznego jak i zajęć pozalekcyjnych Uczniowie korzystają na zasadzie porozumienia z ZOZ z rehabilitacji zabiegowej, kinezyterapii, masażu, światłolecznictwa, elektrolecznictwa i hydroterapii, w znajdującej się w tym samym  budynku  Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: 
Dyrektor PFRON O/w Rzeszowie Maciej Szymański, Inspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ewa Krajewska,  Inspektor Wydziału Edukacji UM Przemyśla Grzegorz Masłyk, Przewodnicząca Rady Rodziców Natasza Kubat-Idec, rodzice oraz uczniowie.

Fot. własne oraz TV PODKARPACKA.

 • 15235898_1331390220246507_2660857095655266616_o
 • 15250899_1331385986913597_6459840808065804269_o
 • 15272333_1331389536913242_157974236696844356_o
 • 15325347_1331387776913418_3004593294057798953_o
 • 20161202_101140
 • 20161202_102320
 • 20161202_103109
 • 20161202_103528
 • 20161202_104142
 • 20161202_105731
 • 20161202_110835
 • 20161202_111924
 • 20161202_122103

Simple Image Gallery Extended