Praca, nie obietnice

W Regionie

70 - LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE FREDROPOLU

Odsłony: 2061

W dniu 18 października br. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji 70 –lecia Szkoły Podstawowej we Fredropolu. Wydarzenie rozpoczęto  mszą świętą, w trakcie której ksiądz Krzysztof Zwoliński w swoim kazaniu przedstawił szkołę jako instytucję nie mogącą wartościować uczniów. Każda osoba uczęszczająca na lekcje powinna czuć wsparcie i zrozumienie nauczycieli.

Poseł w przemówieniu skierowanym do całej społeczności szkolnej, zwrócił uwagę na przemijalność czasu. Jubileusz jest szansą do głębokiej refleksji nad trafnością wyborów oraz możliwością podzielenia się wspomnieniami. Wszyscy tworzą historię, każde miejsce dobrze nam znane po latach wywołuje łzy wzruszenia. Parlamentarzysta przypomniał młodemu pokoleniu jak dużym wyzwaniem była organizacja szkół po zakończeniu działań wojennych związanych z II wojną światową. Tylko dzięki zaangażowaniu i charyzmie działaczy wiele szkół powstało i istnieje do dnia dzisiejszego. Na zakończenie podziękował za zaproszenie i złożył na ręce Pani Dyrektor bukiet kwiatów.  

Szkoła we Fredropolu powstała w 1947 roku. Liczyła wtedy 4 klasy, do których uczęszczało 39 uczniów z Kormanic i Fredropola. Od początku istnienia funkcję kierowników i dyrektorów pełniło 12 osób. W dniu 1 czerwca 2014 roku szkole nadano imię Aleksandra Fredro. 

Wśród obecnych gości byli również: Poseł Marek Rząsa, wieloletni nauczyciel w Szkole Podstawowej we Fredropolu, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła i wielu innych zaproszonych gości. 


  • DSCN0176
  • DSCN0188
  • DSCN0195
  • DSCN0215

Simple Image Gallery Extended