Praca, nie obietnice

W Regionie

XL SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY KRZYWCZA

Odsłony: 584

W dniu 19 października br. Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza na XL Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur,  który przedstawił założenia kilku kluczowych projektów aktów prawnych. Ponadto zaprezentował działania Parlamentarzysty zmierzające do rozwiązania zaistniałych problemów z interpretacją poszczególnych przepisów.

Omówiono: 

 • Rządowy projekt ustawy o komornikach sądowych (druk nr 1582);
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905);
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1871);
 • Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie;
 • Procedurę szacowania szkód wyrządzonych przez bobry;
 • Sprzedaż bezpośrednią oraz sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych; 
 • Wnioski z rozmów przeprowadzonych z pracodawcami w trakcie Przemyskich Targów Pracy;

Celem aktywności Posła jest zapoznanie się z problemami jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększenie świadomości prawnej obywateli.

 • DSCN0060a
 • DSCN0061b
 • DSCN0062c
 • DSCN0067d

Simple Image Gallery Extended