Praca, nie obietnice

W Regionie

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KUPIATYCZ W GMINIE FREDROPOL

Odsłony: 591

W dniu 21 października br. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Kupiatycz w Gminie Fredropol, w trakcie którego zapoznał mieszkańców ze zmianami w prawie aprobowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Organizatorem wydarzenia był Pan Ryszard Mazur.  

Parlamentarzysta zaprezentował założenia: 

  • Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza nowe rozwiązania usprawniające organizację udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawiające dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach;
  • Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie w kontekście odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną;
  • Rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Projekt przewiduje, że leczenie pacjenta ma koordynować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tzn. będzie integrował udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, z wykorzystaniem  m.in. systemów teleinformatycznych;
  • Rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych (druk nr 1582);
  • Projektu ustawy o Sądzie Najwyższym
  • Projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa


Zwiększenie aktywności Posła na terenie powiatu przemyskiego wynika z oczekiwań wyborców wymagających zainteresowania ze strony osoby, której powierzyli mandat poselski.