Praca, nie obietnice

W Regionie

XLI SESJA RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

Odsłony: 613

W dniu 24 października br. w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyła się XLI sesja Rady Powiatu Przemyskiego, na którą zaproszenie otrzymał Poseł na Sejm RP, jednakże z powodu obowiązków parlamentarnych nie mógł osobiście w niej uczestniczyć. Niniejszym Parlamentarzystę reprezentował asystent Arkadiusz Mazur. 

Porządek obrad obejmował;

 • Sprawozdanie z  działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach za okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Należy wspomnieć, że wbrew pojawiającym się informacjom obecny rząd nie zamierza dokonywać zmian w obowiązujących przepisach, które mogłyby pogorszyć sytuację osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • Informację dotyczącą funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach, którego Prezes podziękował Posłowi za udzielane wsparcie związane z udziałem przedstawicieli Warsztatu w konferencjach naukowo – konsultacyjnych;
 • Informację dotyczącą funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej;
 • Informację dotyczącą funkcjonowania Domu Dziecka „Moja rodzina” w Prałkowcach. Przedstawiciel Domu Dziecka oznajmił, iż pomimo mniejszych kwot dotacji ośrodek notuje bardzo dobre wyniki finansowe. Przy prowadzeniu organizacji znaczenie ma umiejętność zarządzania dostępnymi środkami finansowymi. 

  W dalszej części jednomyślnie podjęto uchwały w sprawie m.in.: 
   
 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na usuwanie skutków trąby powietrznej;
 • Dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Przemyskiego instrumentem płatniczym; 
 • Ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie na koszt właściciela pojazdów pozostawionych w miejscach gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu oraz pojazdów, które były prowadzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości;

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Adamczyk podziękował Posłowi za osobiste wsparcie wniosku Powiatu Przemyskiego, skierowanego do Zarządu Województwa Podkarpackiego, a dotyczącego dofinansowania projektu przebudowy dróg powiatowych na terenie gmin: Żurawica – Medyka – Orły wraz z przebudową mostu.

 • 20171025_144015
 • DSC_3490

Simple Image Gallery Extended