Praca, nie obietnice

W Regionie

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 554

W dniu 6 listopada br. w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej, na które zaproszenie otrzymał poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Z powodu innych obowiązków służbowych parlamentarzysta nie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu. Niniejszym posła reprezentował asystent Arkadiusz Mazur, który poinformował zebranych o treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie  wymagań dla kotłów na paliwa stałe. Rozporządzenie nakłada na wprowadzających do obrotu kotły stosowanie wymagań konstrukcyjnych mających wpływ na poziom emisji tlenku węgla, ograniczonych związków gazowych oraz pyłu. Kotły wyprodukowane przed dniem wejścia w życie regulacji tj. 1.10.2017 r. będzie można wprowadzić do obrotu i użytkowania do końca czerwca 2018 r. Ma to umożliwić sprzedaż i instalację kotłów wyprodukowanych przed wejściem w życie tej regulacji. Według Ministerstwa Rozwoju przedmiotowy akt ma stworzyć warunki do walki ze smogiem poprzez wyeliminowanie z obrotu kotłów będących źródłem emisji. Najwyższa Izba Kontroli już w 2014 r. wzywała administrację rządową do ustanowienia standardów emisyjnych dla kotłów węglowych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Niestety ówczesne władze nie podjęły żadnych prób walki z zanieczyszczonym powietrzem.

Potrzeba zasygnalizowania założeń ww. rozporządzenia wynikła z powodu sygnałów mieszkańców powiatu przemyskiego o braku kotłów starszego typu w miejscach ich sprzedaży.

Ponadto asystent udzielił odpowiedzi w sprawie proponowanej zmiany terminu wejścia w życie  ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie w zakresie Funduszu Odszkodowawczego. Według założeń projektu ustawy - o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 vacatio legis ww. ustawy ma zostać odpowiednio wydłużone do dnia 1 stycznia 2019 r. Przedstawiciel Biura Poselskiego podkreślił, iż na dzień dzisiejszy nie znajduje uzasadnienia dyskusja nad projektem ustawy, a dodatkowo zaprezentował  stanowisko posła w przedmiotowej sprawie. 

Na posiedzeniu Powiatowy Inspektor Weterynarii przybliżył obecnym rolnikom przepisy dotyczące afrykańskiego pomoru świń i  mechanizmy obrony trzody chlewnej przed zarażeniem. W woj. podkarpackim nie stwierdzono ognisk tejże choroby.

  • DSCN0261
  • DSCN0262

Simple Image Gallery Extended