Praca, nie obietnice

W Regionie

SPOTKANIE OPŁATKOWE Z ABP ADAMEM SZALEM W CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Odsłony: 909

W dniu 3 stycznia br. w budynku Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Kapitulna 1 w Przemyślu, odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem abp Adama Szala oraz podkarpackich posłów Józefy Hrynkiewicz, Andrzeja Matusiewicza, Piotra Babinetza,  Piotra Uruskiego, Jerzego Paula oraz  Kazimierza Gołojucha. 

Na początku spotkania przybyli goście wraz z przedstawicielami duchowieństwa odśpiewali wspólnie kolędy i odmówili modlitwę przed posiłkiem. Tematem przewodnim rozmów była ogólna sytuacja społeczna i gospodarcza Przemyśla, powiatu przemyskiego i sąsiednich. Prof. J. Hrynkiewicz zwróciła uwagę na narastający problem wyludnienia terenów przygranicznych oraz konieczności opracowania rządowego programu, który zmieni niekorzystną sytuację demograficzną i wpłynie na atrakcyjność gospodarczą poszczególnych miast. Natomiast poseł Andrzej Matusiewicz zaznaczył istnienie związku pomiędzy pracą urzędników, a także aktywnością wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w uzyskiwaniu środków pozabudżetowych a rozwojem miast lub gmin. Wypada podkreślić, że w innych krajach Unii Europejskiej w organach administracji publicznej, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych pracują osoby co najmniej ze stopniem naukowym doktora. Przytoczone rozwiązanie daje rękojmię efektywnego działania urzędów oraz stwarza optymalne warunki dla funkcjonowania przedsiębiorców.