Praca, nie obietnice

W Regionie

WICEMINISTER KRZYSZTOF MICHAŁKIEWICZ Z WIZYTĄ NA ZIEMI PRZEMYSKIEJ

Odsłony: 964

W dniu 5 stycznia br. w tegorocznym spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz. 

Pomysłodawcą wydarzenia był poseł Andrzej Matusiewicz, który dążył do spotkania przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych z  Pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom Rząd może skutecznie wprowadzać nowe rozwiązania oraz udoskonalać te, które już istnieją. Uroczyste spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od występu artystycznego w wykonaniu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach. Wspólnie ze swoimi opiekunami przygotowali oni bowiem specjalnie na tę uroczystość - spektakl o Lwowie. Profesjonalna scenografia, wielobarwne stroje oraz lwowskie piosenki, a także charakterystyczny „bałak” sprawiły, że goście na chwilę „przenieśli się” do przedwojennego Lwowa. 

Najwięcej do zrobienia jest w kwestii przygotowania osoby niepełnosprawnej do życia zawodowego. Na myśli rządzących jest to, aby warsztaty terapii zajęciowej przystosowywały młodzież do zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej, ale także w innych zakładach pracy chronionej. Ten system dopiero się rozwija. Dalsza sprawa, tak bardzo istotna dla rodziców, którzy całodobowo opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, często już dorosłymi, żeby im zapewnić ułatwienie poprzez rozwój bazy mieszkalnictwa chronionego. Byłoby one przeznaczone, ale oczywiście nie dla wszystkich. Jednakże istnieje zapotrzebowanie, aby powstało w każdej gminie. Niniejsza wizyta odbyła się właśnie po to, żeby zbierać doświadczenia, żeby zbierać postulaty, wnioski tego środowiska i tych stowarzyszeń. Lokalnym działaczem wyróżniającym się umiejętnościami organizacyjnymi jest Pan Andrzej Berestecki pełniący funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu. Bardzo istotne, żeby była pomoc ze strony państwa i samorządów. Warunkiem koniecznym są środki zabezpieczone w budżecie. Postulatem rodziców osób niepełnosprawnych jest zabezpieczenie dla nich środków. Za pokrzywdzone należy uznać matki nie podejmujące pracy zawodowej z powodu poświęcenia swojego życia wychowaniu niepełnosprawnego dziecka. Z tego tytułu nie ma np. emerytury, nie ma renty. Przyczyną takiego stanu rzeczy są zaniedbania rządów poprzednich kadencji. Trzeba to najpierw zbilansować, tj. określić skalę problemu. Później przełożyć to na język prawny i zabezpieczyć środki w budżecie. – powiedział A. Matusiewicz.

K. Michałkiewicz stwierdził, że od środowisk lokalnych zależy jakość życia osób niepełnosprawnych i czy mogą liczyć na odpowiednie wsparcie. Samorządowcy są tymi osobami, które zaspokajają potrzeby mieszkańców wspólnot samorządowych. Dzięki inicjatywom oddolnym można stworzyć system wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Niewątpliwie poziom życia w województwach wschodnich znacznie odbiega od średniej europejskiej. Natomiast z drugiej strony woj. podkarpackie posiada dzięki pracy działaczy wiele instytucji wspierających osoby niepełnosprawne. Zadaniem rządu jest znalezienie takich rozwiązań, które z jednej strony mogłyby spełnić oczekiwania tych, którzy płacą na PEFRON, a z drugiej strony zapewnić ochronę i możliwości integracji dla osób niepełnosprawnych. Rząd pracuje nad kwestią świadczeń, w tym dla osób niepełnosprawnych dorosłych i rodziców poświęcających całe życie na wychowanie dzieci z różnymi schorzeniami. 

We wspólnym kolędowaniu wzięli udział również: ks. Arcybiskup Adam Szal, Poseł  Piotr Uruski, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz, Starosta Przemyski Jan Pączek, a także wielu innych zaproszonych gości, wśród których znalazło się 23 kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego Podkarpacia, a także szefowie rozmaitych instytucji na co dzień współpracujących z Towarzystwem Walki z Kalectwem w Przemyślu.

Po spotkaniu w Korytnikach wiceminister wraz z posłem i wicewojewodą podkarpackim Piotrem Pilchem udali się z wizytą do Ekumenicznego Domu Opieki Społecznej w Prałkowcach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM. Przybyli gości byli pod wrażeniem placówki, jej wyposażenia oraz fachowej obsługi, którą oferują siostry zakonne. 

 

  • DSCN0374
  • DSCN0375
  • DSCN0380
  • DSCN0381
  • DSCN0382

Simple Image Gallery Extended