Praca, nie obietnice

W Regionie

155 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Odsłony: 1205

W dniu 22 stycznia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz oddał hołd bohaterom Powstania Styczniowego, składając kwiaty na grobie jednego z uczestników powstania - Aleksandra Dworskiego, honorowego obywatela miasta Przemyśla. 

Powstanie styczniowe przeciwko Carskiej Rosji wybuchło 22 stycznia 1863 r., ogłoszone manifestem wydanym przez Tymczasowy Rząd Narodowy. W czasie wojny partyzanckiej trwającej do jesieni 1864 r. stoczono ok. 1200 bitew i starć. Po początkowych sukcesach, powstanie zaczęło załamywać się wobec przeważających sił nieprzyjaciela, kilkadziesiąt tysięcy ochotników zginęło w walkach lub zostało straconych. Było ono najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Wciągnęło do walki wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a przede wszystkim spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

Uczestnik powstania styczniowego, Aleksander Dworski urodził się 12 grudnia 1822 r. we Lwowie.  W 1844 r. ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Lwowskim, a w 1849 r. uzyskał tytuł doktora. W 1855 r. zamieszkał na stałe w Przemyślu, gdzie otworzył kancelarię adwokacką. Był przewodniczącym Izby Adwokackiej w Przemyślu i Samborze. W czasie powstania styczniowego mianowany został przez Rząd Narodowy naczelnikiem przemyskiego okręgu powstańczego. W 1868 r. roku wybrano go do pierwszej autonomicznej Rady Miejskiej, której członkiem pozostał do końca życia. W latach 1869-1876 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Przemyśla. W 1873 r. został wybrany w bezpośrednich wyborach posłem do Izby Deputowanych do Rady Państwa w Wiedniu. 7 maja 1881 r. wybrany został na urząd Burmistrza Miasta Przemyśla, który piastował do 7 listopada 1901. W latach 1889–1901 był także posłem do Sejmu Krajowego Galicji.

Wniósł duże zasługi dla rozwoju Przemyśla: powołał do życia Komunalną Kasę Oszczędności, z jego inicjatywy założono Związek Miast Galicyjskich. W czasie jego urzędowania w Przemyślu rozbudowano szkoły, zaprowadzono wodociągi, rozpoczęto elektryfikację miasta, wybudowano schronisko dla bezdomnych im. Brata Alberta oraz "Dom przytułku i pracy dla starszych". Był przewodniczącym komitetu szpitalnego, z inicjatywy którego wybudowano szpital powszechny.

W 1884 r. nadano mu tytuł honorowego obywatela Przemyśla. Zmarł 30 marca 1908 r.

  • DSCN0393
  • DSCN0394
  • IMG_1077
  • IMG_1078

Simple Image Gallery Extended