Praca, nie obietnice

W Regionie

SPOTKANIE OPŁATKOWE W PWSW

Odsłony: 1248

W dniu 23 stycznia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu. 

Celem przyświecającym wydarzeniu było spotkanie środowiska akademickiego z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych, dowódców sił zbrojnych oraz lokalnych działaczy wspierających działanie PWSW.  

Poseł w swoim przemówieniu zaznaczył, że dzielenie się opłatkiem nie ma dzielić, ale łączyć. Bardzo chciałbym, żeby życzenia które skieruję do Pana Rektora zostały spełnione. Rzecz dotyczy m.in. ustawy o szkolnictwie wyższym, która ma nadać impulsy do rozwoju takich uczelni jak Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, poprzez stworzenie możliwości utworzenia nowych kierunków. Osoby kierujące uczelnią powinny czuć wsparcie władz miejskich. Wspieranie ludzi młodych, w tym mieście, zadecyduje czy zostaną w Przemyślu i założą własne przedsiębiorstwa, tym samym wpływając na rozwój gospodarczy. Nam ludzi wykształconych bardzo potrzeba. Również chciałbym skierować słowa do studentów, którzy są z zagranicy, żeby dobrze się czuli w Przemyślu. Wynieście stąd piękne wspomnienia i starajcie się maksymalnie zdobywać tutaj swą wiedzę. Lata studenckie są najpiękniejszymi latami i warto je dobrze przeżyć, dobrze się uczyć i korzystać z uroków tych wszystkich atrakcji, które przynosi życie studenckie. Jednym słowem wszystkim wszelkiej pomyślności. Szczęść Boże w roku 2018 r. 

Oprawę muzyczną zapewnił Chór Muzyczny PWSW. Natomiast modlitwę poprowadzili ks. dr. Wojciech Pac oraz ks. prot. ppłk Jerzy Mokrauz.

Byli obecni również: poseł Marek Rząsa, Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek, Janusz Hamryszczak Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Radni Rady Miejskiej w Przemyślu i wielu innych zaproszonych gości. 
    

  • DSCN0402
  • DSCN0407
  • DSCN0411
  • DSCN0413
  • DSCN0424

Simple Image Gallery Extended