Praca, nie obietnice

W Regionie

SPOTKANIE HISTORYCZNE POŚWIĘCONE DZIEJOM PRZEMYSKICH ŻYDÓW

Odsłony: 976

W dniu 25 stycznia br. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu zorganizowała spotkanie historyczne w ramach X Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Na wydarzeniu posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur, który w Jego imieniu odczytał list intencyjny. 

Program spotkania obejmował m.in.:

  • Prezentację pt. „Zarys historii Żydów w Przemyślu” przedstawioną przez Józefę Kostek reprezentującą Społeczny Komitet Pamięci im. Mojżesza Schorra w Przemyślu; 
  • Emisję filmu przygotowanego przez uczniów ZSU – HiG w Przemyślu „Materialne i niematerialne ślady ludności żydowskiej w Przemyślu”.
  • Prelekcję pt. „Z kart historii mojej przemysko – dynowskiej rodziny” wygłoszoną przez Davida Ringlera obywatela Izraela, którego dziadkowie pochodzą odpowiednio z Przemyśla i Dynowa.

Parlamentarzysta skierował do zebranych słowa: „Należy, abyśmy mówiąc o Holokauście tworzyli opowieść emocjonalną, poruszającą serca każdego słuchacza bez względu na jego wiek i wiedzę o najtragiczniejszym doświadczeniu ludzkości. Obchody ważne dla pokolenia, które przeżyło i dla pokolenia, które tylko słyszało. Ostatni akt wielowiekowego współistnienia, kładący się kirem na zbiorowej pamięci nie powinien oddzielać zasłoną tych stuleci, gdy wielonarodowościowa, tolerancyjna Rzeczpospolita stanowiła Paradisus Iudaeorum”. 

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów miejscowych szkół podstawowych. 


  • P1130524
  • P1130539
  • P1130541
  • P1130552

Simple Image Gallery Extended