Praca, nie obietnice

W Regionie

SYMPOZJUM W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN KS. ABP. IGNACEGO TOKARCZUKA

Odsłony: 710

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbyła się konferencja naukowa poświęcona ks. abp. Ignacemu Tokarczukowi. 

Abp. I. Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 roku, w wigilię święta Ofiarowania Pańskiego. Został ochrzczony w kościele parafialnym pw. św. Antoniego OO. Bernardynów w Zbarażu. Szczęśliwi rodzice jako wotum wdzięczności postanowili ufundować pomnik ku czci Matki Bożej. Tę obietnice wypełnili Tokarczukowie po siedmiu latach.  

21 czerwca 1942 roku Ignacy Tokarczuk przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Eugeniusza Baziaka. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął w parafii Złotniki, a następnie w parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie. Czas rozpoczęcia jego posługi kapłańskiej był szczególny, nietypowy, bardzo skomplikowany i trudny. W roku 1946 ks. Ignacy podjął naukę w Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi na KUL – u, a rok później – na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej na tym samym uniwersytecie. Gdy ks. Ignacy ukończył edukację na Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi na KUL –u, przystąpił do zdawania egzaminów na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. 

Jednoczesna praca duszpasterska i studia filozoficzne stanowiły niemiłe wyzwanie dla ks. Ignacego, mimo to pracę w Łebuni kontynuował, aż do zdania magisterium z filozofii, a dopiero później poprosił o zwolnienie z obowiązków duszpasterskich. Dnia 15 sierpnia 1950 r. przeniósł się do Lublina, gdzie podjął się studiów doktorskich i pisania rozprawy doktorskiej, która była rozwinięciem i pogłębieniem pracy magisterskiej. 

Ks. Ignacy Tokarczuk w roku 1951 uzyskał stopień doktora filozofii broniąc pracę pt. Wpływ warunków ekonomicznych na rozwój duchowny człowieka w nauce św. Tomasza. Następnie został adiunktem Katedry Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1952 roku, z uwagi na pogarszającą się sytuację polityczną, ks. dr Ignacy Tokarczuk został delegowany do Olsztyna, gdzie zatrudniony został w Seminarium Duchownym „Hosianum”. 

Na początku posługi duszpasterskiej objął parafię Gutkowo. W 1962 roku ks. Ignacy wrócił na KUL i jako adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej pracował do roku 1965, kiedy to 3 grudnia otrzymał nominację na biskupa przemyskiego z rąk księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

Swoją wielką odwagę potwierdził działalnością w niebezpiecznych czasach: nauczał i bronił prawdy oraz moralności chrześcijańskiej.

Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur. Byli obecni: Ks. abp Adma Szal, Ks. Bp Edward Białogłowski, Poseł Stanisław Piotrowicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Wicestarosta Powiatu Przemyskiego Marek Kudła, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hyder, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Dariusz Iwaneczko, duchowni, ludzie kultury i wielu innych zaproszonych gości. 

  • DSCN0460
  • DSCN0465
  • DSCN0469
  • DSCN0470
  • DSCN0472

Simple Image Gallery Extended