Praca, nie obietnice

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE GMINNEGO ZARZĄDU ZOSP RP W KRZYWCZY

Odsłony: 2068

W dniu 12 kwietnia br. w Zespole Dworskim w Babicach odbyło się spotkanie Gminnego Zarządu ZOSP RP w Krzywczy wraz z członkami Komisji Rewizyjnej oraz Komendantami poszczególnych jednostek. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu bryg. mgr inż. Adam Sosnowski. Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur. 

LI SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Odsłony: 2195

W dniu 26 marca br. poseł A. Matusiewicz uczestniczył w LI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Na sesji podjęto intencyjną uchwałę w sprawie deklaracji przekazania do wspólnego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzenia i finansowania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.      

BIEG TROPEM WILCZYM 2018R. W PRZEMYŚLU

Odsłony: 2534

W Przemyślu zorganizowano kolejną edycję imprezy „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Bieg odbył się w ponad 280 miastach. „Tropem Wilczym” pobiegło ok. 70 tys. osób. 

Wydarzenie w Przemyślu zgromadziło 400 biegaczy. Najpierw wystartował bieg na 1963 m (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty, Józef Franczak ps. Lalek ), a chwilę potem ruszył bieg na dystansie 6 km. 

XLIV SESJA RADY GMINY DUBIECKO

Odsłony: 2287

W dniu 28 lutego br. na XLIV Sesji Rady Gminy Dubiecko posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur. 

Na sesji podjęto uchwały m.in. w następujących sprawach:

  • Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubiecko na lata 2018 – 2022;
  • Zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dubiecku;
  • Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

BLISKI LUDZIOM, BLISKI PROBLEMOM

Odsłony: 2986

Poseł A. Matusiewicz w dniu 21 lutego br. złożył wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu. Celem spotkania z dyrekcją placówki w osobach  Dyrektor Dorotą Wiech – Iwaneczko, Wicedyrektorów Wojciechem Rewer, Elżbietą Kopańską oraz Elżbietą Kopeć była chęć zapoznania się z problemami towarzyszącymi kształceniu specjalnemu. 

LIV SESJA RADY GMINY ORŁY

Odsłony: 2222

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w dniu 16 lutego br. wziął udział w LIV Sesji Rady Gminy Orły. 

W trakcie sesji poseł zaprezentował zebranym radnym i sołtysom zmiany przewidziane w ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz o zmianie o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.