Praca, nie obietnice

PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATEŁKA POKOJU NA UKRAINĘ

Odsłony: 4062

4 stycznia 2019 r.  na polsko-ukraińskiej linii granicznej, w miejscu, gdzie ma powstać przejście graniczne Malhowice – Niżankowice,  harcerze przemyskiego hufca oraz Starosta Przemyski Jan Pączek przekazali Betlejemskie Światło Pokoju skautom ukraińskim. Tradycja takiego spotkania została zapoczątkowana w 2007 roku przez Powiat Przemyski i jego odpowiednik na Ukrainie - Powiat Starosamborski, który w tym roku reprezentowany był przez Starostę Tatianę Terlecką.

WIGILIA CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Odsłony: 5023

W dniu 21 grudnia br. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w spotkaniu wigilijnym przygotowanym przez przemyski Caritas dla osób najbardziej potrzebujących. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył Ekscelencja Arcybiskup Adam Szal. Metropolita Przemyski w wygłoszonej homilii podkreślił szczególny czas Adwentu, w trakcie którego powinniśmy okazywać miłość względem drugiego człowieka. Potrzeba wyzbyć się egoizmu, byśmy potrafili podejmować ten pierwszy krok, a przy tym nie zrażali się przeciwnościami w niesieniu pomocy potrzebującym. 

BOŻONARODZENIOWE SPOTKANIE GARNIZONU PRZEMYŚL

Odsłony: 4749

Dnia 21 grudnia br. o godz. 12.00 na stołówce w 5. batalionie strzelców podhalańskich odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe służb mundurowych oraz przyjaciół i sympatyków batalionu. Spotkanie zapoczątkowało wspólne odśpiewanie kolędy „Wśród nocnej ciszy.” wraz z zespołami Klubu. Głos zabrali Dowódca 5.bsp ppłk Marcin Dusza, ks. płk Jerzy Mokrauz, Poseł Na Sejm RP p. Andrzej Matusiewicz, przekazując także życzenia bożonarodzeniowe od Marszałka Sejmu RP p. Marka Kuchcińskiego. Życzenia zebranym gościom, żołnierzom złożyli Poseł na Sejm p. Marek Rząsa, Prezydent Miasta Przemyśla p. Wojciech Bakun. Ksiądz Kapelan Garnizonu Przemyśl – Proboszcz Parafii Wojskowej ks. mjr  Rafał Kaproń odczytał okolicznościowy fragment Pisma Świętego oraz przekazał życzenia dla batalionu od biskupa polowego Józefa Guzdka. Następnie zebrani składając sobie życzenia podzielili się opłatkiem.

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU W PRZEMYŚLU

Odsłony: 4678

20 grudnia 2018 r. do Przemyśla dotarło Światło Pokoju z Betlejem. Przemyscy harcerze, tak jak skauci z różnych, nawet najbardziej odległych zakątków świata przekazali je mieszkańcom swojego miasta. Betlejemskie światełko jest symbolem miłości, pokoju, dobra oraz wzajemnego zrozumienia i pojednania. 

OPŁATEK SAMORZĄDOWY W PRZEMYŚLU

Odsłony: 4574

W dniu 19 grudnia br. w siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyła się kolejna edycja Opłatka Samorządowego zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna oraz Starostę Powiatu Przemyskiego Jana Pączka. 

UROCZYSTE TE DEUM

Odsłony: 4533

Wyjątkowym koncertem w Archikatedrze Przemyskiej zakończyły się  na Podkarpaciu obchody Roku Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka Metropolity Przemyskiego. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej oraz Archidiecezjalny Chór „Magnificat” przygotowały na ten wieczór dziesięć utworów. Goście wysłuchali też fragmentów homilii arcybiskupa Tokarczuka oraz jego przesłań do wiernych. W wydarzeniu uczestniczył Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wraz z małżonką, a ponadto poseł Wojciech Buczak, Metropolita Przemyski Abp Adam Szal, Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego Ewa Draus i Piotr Pilch, Członkowie Zarządu Maria Kurowska oraz Stanisław Kruczek, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego i wielu innych zaproszonych gości. 

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLCZNICZEJ

Odsłony: 3658

W dniu 11 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.  Na to spotkanie zaproszenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który z uwagi na posiedzenie zamknięte Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. nie mógł osobiście w nim uczestniczyć. 

III SESJA RADY GMINY KRZYWCZA

Odsłony: 4065

W dniu 7 grudnia br. odbyła się III Sesja Rady Gminy Krzywcza. Zaproszenie na posiedzenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, którego z powodu niemożności osobistego uczestnictwa reprezentował asystent i jednocześnie Radny Powiatu Przemyskiego Arkadiusz Mazur.  

70 - LECIE OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 3 W PRZEMYŚLU

Odsłony: 4297

W dniu 4 grudnia br. w Sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu miały miejsce uroczyste obchody 70 – lecia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego. Zaproszenie na wydarzenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który z uwagi na prace w Komisjach Sejmowych nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu.