W Regionie

POWIATOWE ŚWIĘTO POLICJI W SIENIAWIE

Odsłony: 2220

W dniu 21 lipca br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w powiatowych obchodach Święta Policji w Sieniawie. Wydarzenie współorganizowali Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku - podinsp. Robert Sobolewski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa – Adam Woś. Należy podkreślić. że tegoroczne Święto Policji ma szczególną wymowę z uwagi na 100 – lecie powstania Policji Państwowej.

Uroczystości rozpoczęto mszą św. w intencji policjantów i pracowników policji w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sieniawie, którą koncelebrował ks. Proboszcz Jan Grzywacz.  Następnie funkcjonariusze wraz z przybyłymi gośćmi udali się na sieniawski Rynek, gdzie wręczono odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. 

Poseł Andrzej Matusiewicz w trakcie swego wystąpienia nawiązał do faktów  historycznych związanych z polską policją:  „Już 5 grudnia 1918 r. na wniosek ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Stanisława Thugutta Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Milicję Ludową i w tym Jego dekrecie było takie zastrzeżenie, że będzie ona  formacją wojskową i ci młodzi, nowi adepci policyjni, którzy się zgłosili do służby (a przyjmowano do służby Polaków z wszystkich trzech zaborów) od razu zostali skierowani na front. gdyż trwała wojna polsko-bolszewicka. Następnie 19 stycznia 1919 r. powołano policję komunalną, czyli tak jakby odpowiednik dzisiejszych straż miejskich. Dopiero 24 lipca 1919 r. uchwalono ustawę o Policji (…). Z mocy ustawy policjanci byli formacją wojskową, to spowodowało, że  stanęli w obronie granic Rzeczypospolitej. Mam na myśli tych policjantów, którzy odbywali służbę w województwach wschodnich: lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim i oni zostali przez Sowietów internowani oraz rozstrzelani we wsi Piatichatki, w obecnej dzielnicy Charkowa. Pełniąc funkcję senatora byłem na tym cmentarzu, na którym na kilku tysięcy pochowanych to 70% stanowią policjanci. Ponieśli wielką ofiarę i o tym trzeba powiedzieć z okazji 100- leci powstania tej formacji”.

Ponadto wskazał: „Na posiedzeniu Sejmu, które było 19 lipca br. przegłosowaliśmy dwa ważne projekty ustaw. Jeden projekt rządowy, który znosi cezurę wieku 55 lat, czyli policjant może przejść na emeryturę po 25 latach służby, są też w tej ustawie korzystne zasady przyznawania nagrody rocznej i również nowe korzystne zasady rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywną służbę. Z kolei w prezydenckim projekcie, również przegłosowanym, zagwarantowano możliwość zakładania innych związków zawodowych, nie tylko tego, który jest. Policjanci po prostu zgodnie z Konstytucją będą mogli należeć do różnych związków i takie związki będą mogli zakładać”.   

Na zakończenie złożył Zebranym życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w sferze zawodowej i osobistej. 

W obchodach uczestniczyli m.in.: Joanna Schmidt-Rodziewicz Minister – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Bogusław Urban Starosta Przeworski wraz z Jerzym Mazurem Wicestarostą, Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, Ryszard Jędruch Wójt Gminy Tryńcza, Stanisław Petynia Wójt Gminy Jawornik Polski, ks. prał. dr Wojciech Pac Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze, insp. Zbigniew Sowa I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz wielu innych zaproszonych gości. 


 • 20190721_090741
 • 20190721_090754
 • 20190721_090800
 • 20190721_090828
 • 20190721_094123
 • 20190721_101343
 • 20190721_101634
 • 20190721_101640
 • 20190721_101654
 • 20190721_102105
 • 20190721_105230
 • IMG_4792
 • IMG_4804
 • IMG_4809
 • IMG_4811
 • IMG_4813
 • IMG_4815
 • IMG_4816
 • IMG_4818
 • IMG_4821

Simple Image Gallery Extended