Praca, nie obietnice

W Regionie

SESJA BUDŻETOWA RADY MIASTA PRZEWORSKA

Odsłony: 4492

herb przeworskData wydarzenia: 24 stycznia (wtorek) 2012 roku
Miejsce: Urząd Miasta Przeworska

W dniu 24 stycznia 2012 roku Senator Andrzej Matusiewicz uczestniczył w sesji budżetowej Rady Miasta Przeworska. Budżet miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej został przez radnych jednogłośnie przyjęty.

Senator Andrzej Matusiewicz pogratulował samorządowcom Przeworska jednomyślności, odpowiedzialności i gospodarności przy tworzeniu budżetu oraz życzył zgodności przy jego realizacji. Wskazał na duże obciążenie w budżecie miasta oświaty związane z subwencją oświatową z budżetu państwa, która tylko w połowie pokrywa wydatki przeworskiej oświaty.

Przeworsk jest jedną z nielicznych gmin miejskich, które w tym roku nie likwidują żadnych szkół. Najważniejszymi inwestycjami są stacja uzdatniania wody i generalny remont przeworskiego ratusza na który pozyskano środki z regionalnego programu operacyjnego z działania „Rewitalizacji Miast”.