Praca, nie obietnice

W Regionie

UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE W GMINIE GAĆ

Odsłony: 4595

1Data spotkania: 25 stycznia (środa) 2012 r.
Miejsce spotkania: sala narad GOK

W dniu 25 stycznia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci Senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w uroczystości opłatkowej. Gospodarzami tego spotkania byli Wójt Gminy Gać, Grażyna Pieniążek oraz Przewodniczący Rady Gminy Lesław Stańko.

2Po serdecznym powitaniu wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Uroczystość miała wyjątkowy charakter ze względu, że uczestniczyło w nim pięć par małżeńskich obchodzących 50 – lecie pożycia małżeńskiego (państwo Maria i Jerzy Brożbarowie, Helena i Jan Fołtowie, Maria i Tadeusz Holikowie, Stanisława i Jan Kielarowie, Zofia i Anatol Sysłowie),  którym Senator Andrzej Matusiewicz złożył gratulacje i życzenia. 

3

Jubilaci otrzymali również od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego okolicznościowe medale.