Praca, nie obietnice

W Regionie

ADAMÓWKA – SESJA RADY GMINY

Odsłony: 3653

DSCN1008Data wydarzenia: 13 lutego (środa) 2013 roku

W dniu 13 lutego 2013r. odbyła się Sesja Rady Gminy Adamówka. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jana Kycia uczestniczył w niej Senator RP Andrzej Matusiewicz.

DSCN1007Porządek obrad obejmował między innymi podjęcie uchwał dotyczących: zmian w budżecie gminy na rok 2013, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamówka, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz zmiany niektórych siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Adamówka.

Senator Andrzej Matusiewicz w swoim wystąpieniu przedstawił swoją dotychczasową pracę w Senacie oraz komisjach senackich, w których pracuje. Następnie mecenas Matusiewicz podejmował tematy dotyczące: partycypacji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, zmiany w prawie łowieckim, nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej. W dalszej części swojego wystąpienia Senator Matusiewicz omówił propozycje zmian w Karcie Nauczyciela dotyczące między innymi zmiany pensum nauczycieli z 18 do 22 godzin oraz urlopów na poratowanie zdrowia, który miałby przysługiwać tylko jeden raz po siedmiu latach pracy a o przyznaniu takiego urlopu decydowała by komisja ZUS a nie jak do tej pory lekarze rodzinni. 

  • DSCN1003
  • DSCN1004
  • DSCN1006
  • DSCN1007
  • DSCN1008

Simple Image Gallery Extended