Praca, nie obietnice

W Regionie

XXIX SESJA RADY GMINY TRYŃCZA

Odsłony: 3491

fotoData wydarzenia: 26 lutego (wtorek) 2013 roku

W dniu 26 lutego 2013 roku odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Tryńcza. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Pana Stanisława Koniecznego oraz Wójta Gminy Tryńcza Pana Ryszarda Jędrucha w posiedzeniu uczestniczył senator RP Andrzej Matusiewicz.

6Porządek obrad obejmował między innymi: podjęcie uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy na 2013 rok, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na budowę chodnika w Gniewczynie oraz wydzielenia funduszu sołeckiego na 2014 rok. Podczas sesji dyrektorzy Trynieckiego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawili plan pracy powyższych jednostek organizacyjnych na 2013 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił również wyniki kontroli przeprowadzonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz Wiejskich Domach Kultury podlegających Gminie Tryńcza.

Mecenas Andrzej Matusiewicz na wstępie swojego wystąpienia przedstawił dotychczasową pracę komisji senackich, działania legislacyjne Sejmu i Senatu oraz wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W dalszej części przemówienia poruszone zostały zagadnienia związane z planowanymi zmianami w tzw. Karcie Nauczyciela, które mają dotyczyć między innymi urlopów na poratowanie zdrowia. Urlop przysługiwałby tylko raz po 10 latach pracy a o jego przyznaniu decydowałaby Komisja Medycyny Pracy bądź Komisja Orzecznictwa ZUS.

3Senator Matusiewicz podjął również tematy dotyczące: partycypacji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, rządowych propozycji zakładających zniesienie powiatów poprzez likwidacje sądów czy rejonów energetycznych oraz temat tzw. ustawy śmieciowej. Kończąc swoje wystąpienie mecenas Matusiewicz pogratulował Wójtowi oraz całej Radzie Gminy Tryńcza wszystkich osiągnięć oraz dużej aktywności inwestycyjnej. Senator Matusiewicz zaprosił wszystkich uczestniczących w sesji do współpracy poprzez swoje biuro senatorskie w Przeworsku oraz do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, które udzielane są w każdą środę w godzinach od 10 do 14. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • foto

Simple Image Gallery Extended