Praca, nie obietnice

W Regionie

XXXIV SESJA RADY POWIATU PRZEWORSKIEGO

Odsłony: 3724

DSCN1283Data wydarzenia: 19 lipca (piątek) 2013 roku

W dniu 19 lipca 2013 r. senator RP Andrzej Matusiewicz na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Przeworskiego Pana Tadeusza Kiełbowicza uczestniczył w XXXIV sesji Rady Powiatu Przeworskiego.

DSCN1279Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Przeworskim” a mianowicie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Przewosku oraz budynku Starostwa Powiatowego. Łączna kwota inwestycji wyniesie 2 780 000zł z czego prawie 2 mln zostanie pozyskane z dofinansowania. Decyzją Rady (11 głosów za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący) brakująca kwota 730 000zł pochodzić będzie z zaciągniętej pożyczki długoterminowej.

DSCN1280Senator Matusiewicz w swoim wystąpieniu podjął kwestie obywatelskiego projektu Związku Miast Polskich - nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – pod kątem propozycji większej partycypacji samorządów w dochodach z podatku VAT. Nawiązał również do ustawy o sądach powszechnych podając liczbę 332 sędziów, którzy nie wyrazili zgody na przeniesienie oraz podkreślał, że jest to zła ustawa, nic nie wnosząca.

DSCN1281W dalszej części wystąpienia mecenas Matusiewicz odniósł się do kwestii dotyczących: ustawy deregulacyjnej oraz projektu uchwały w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.