XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE

Odsłony: 4244

1Data wydarzenia: 26 lipca (piątek) 2013 roku

W dniu 26 lipca bieżącego roku Senator RP Andrzej Matusiewicz w związku z zaproszeniem Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Danuty Król uczestniczył w XXXII sesji Rady Miasta i Gminy Sieniawa.

4Sesja dotyczyła przede wszystkim zmian budżetowych, zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Sieniawa oraz informacji o pracy Burmistrza Pana Adama Wosia w okresie między sesjami. Podczas sesji Rada podjęła uchwały dotyczące zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwotach 284 i 372 tysiące odpowiednio na przebudowę czterech dróg oraz na zadania inwestycyjne związane z budową i rozbudową sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Senator Matusiewicz w swoim wystąpieniu omówił swoją pracę w Komisjach Senackich zwracając szczególną uwagę na bardzo dużą ilość rozpatrzonych wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Komisję Ustawodawczą w obecnej kadencji Senatu. Podjął również kwestię inicjatywy Związku Miast Polskich a mianowicie o nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – pod kątem propozycji większej partycypacji samorządów w dochodach z podatku VAT.

W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił radnym oraz wszystkim obecnym na sesji skutki reformy sądownictwa wobec której 79 sądów rejonowych zamieniono na wydziały zamiejscowe. Senator Matusiewicz podkreślił, że reforma ta niszczy sądy, które do tej pory dobrze funkcjonowały, nie przyniosła ona żadnych oszczędności a prawie 3/5 sędziów nie zgodziło się do tej pory na przeniesienia w związku z tą reformą.

Kończąc mecenas Matusiewicz wspomniał o zmianach jakie zaszły w Sejmiku Wojewódzkim po przejęciu władzy w województwie przez koalicję Prawa i Sprawiedliwości i Prawicy Rzeczypospolitej oraz pogratulował Panu Burmistrzowi, radnym i wszystkim, którzy się przyczynili do pierwszego historycznego awansu MKS Sokół Sieniawa do III ligi lubelsko – podkarpackiej.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Simple Image Gallery Extended