Praca, nie obietnice

W Regionie

SESJA RADY GMINY JAWORNIK POLSKI

Odsłony: 4246

Zdjcie glowneData wydarzenia: 12 września (czwartek) 2013 roku

W dniu 12 września 2013r. senator RP Andrzej Matusiewicz na zaproszenie V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Jawornik Polski Pana Andrzeja Pieniążka uczestniczył w zwyczajnej sesji Rady Gminy Jawornik Polski, która odbyła się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Hadlach Szklarskich.

Podczas sesji Rada Gminy w obecności 12 radnych (Rada Gminy Jawornik Polski liczy 15 radnych) podjęła uchwały dotyczące między innymi zmian w budżecie gminy na rok 2013 oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej. Jednym z kolejnych punktów sesji było wystąpienie Wójta Gminy Pana Stanisława Petynia, który przedstawił sprawozdanie z swojej działalności w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

Senator Matusiewicz rozpoczął swoje wystąpienie od przywitania wszystkich zebranych
i jednocześnie podziękował za zaproszenie. Następnie mecenas Matusiewicz przedstawił swoją biografię oraz omówił pracę w Senacie oraz komisjach senackich w których pracuje: ustawodawczej oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Mecenas Matusiewicz przedstawił projekty mające na celu zwiększenie partycypacji jednostek samorządu terytorialnego w podatkach zarówno od osób fizycznych, jak
i prawnych.  

Kolejny punkt przemówienia dotyczył zmian w tzw. Karcie Nauczyciela. Mają zostać wprowadzone płatne i ewidencjonowane wszystkie zajęcia pozalekcyjne, zlikwidowany dodatek wiejski oraz wprowadzone zmiany dotyczące urlopu na poratowanie zdrowia. Dopiero po upływie 20 lat pracy nauczyciel może wziąć urlop dla poratowania stanu swojego zdrowia, i może to zrobić jedynie raz w ciągu swojej pracy zawodowej.

Został również poruszony temat zmian w prawie łowieckim, w szczególności zmian dotyczących wysokości odszkodowań i trybu zgłaszania szkody.

Na koniec wystąpienia senator Matusiewicz zaprosił wszystkich do współpracy poprzez Biuro Senatorskie w Przeworsku oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych, które są tam udzielane.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Zdjcie_glowne

Simple Image Gallery Extended