Praca, nie obietnice

W Regionie

XLIII SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA

Odsłony: 4054

Zdj glowneData wydarzenia: 28 listopad (czwartek) 2013 roku

W dniu 28 listopada 2013 r. senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w XLIII sesji Rady Miasta Przeworska.

Podczas sesji zostały podjęte między innymi uchwały w sprawie zmian w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk, przyjęcie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014” oraz została wyrażona przez radnych zgoda na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotycząca realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Senator Matusiewicz w swoim wystąpieniu podjął kwestie obywatelskiego projektu Związku Miast Polskich - nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – pod kątem propozycji większej partycypacji samorządów w dochodach z podatku VAT, zmian
w budżecie województwa podkarpackiego związanych z tzw. janosikowym oraz zmian
w ustawie o działkowcach. Poinformował również wszystkich zebranych na sesji
o przyznaniu przez Zarząd Województwa Podkarpackiego środków na remont drogi nr 835, która przebiega przez Miasto Przeworsk. Kończąc swoje wystąpienie senator odniósł się również do sprawy obwodnicy miasta Przeworska, w której składał poprawkę do budżetu, aby 10 mln złotych zostało przeznaczone na rozpoczęcie prac co spowodowałoby utrzymanie ważności decyzji środowiskowej i całej dokumentacji technicznej na które miasto Przeworsk wydało milion złotych a ich ważność kończy się w styczniu 2014 roku. Jednak głosami koalicji PO – PSL poprawka została odrzucona.